Extra gym-nieuwsbrief 29 augustus 2016

                                                                                                                                                                                                
nieuwsbrief OBS 't Pierement,                                                                        
 
 
29 augustus 2016

Beste ouders/verzorgers,

Op deze eerste dag kwamen ouders met opmerkingen over het gymrooster, ook voor ons was het nog wat onduidelijk dus hierbij ontvangt u de gemaakte afspraken en nogmaals het rooster. De gymlessen worden dit schooljaar gegeven door meester Tijmen. In de volgende nieuwsbrief stelt hij zich nog aan u voor.

Groep 6
Op maandag worden de kinderen van groep 6 om 13.00 uur in de Vaart verwacht. Het is de bedoeling dat de kinderen die thuis eten worden gebracht door hun ouder(s) of zelfstandig naar de Vaart fietsen. De kinderen die overblijven worden door een leerkracht naar de Vaart gebracht en ook kinderen die de weg niet weten of die het prettig vinden om mee te fietsen kunnen met de leerkracht meefietsen. Om 12.40 uur verzamelen bij het schoolplein, de leerkracht vertrekt om 12.45 uur. Na de gymles worden de kinderen van groep 6 onder leiding van een leerkracht naar school gebracht.

Groep 3 
Loopt naar de Vaart onder begeleiding van de leerkracht en moeten om 15.00 uur weer opgehaald worden bij de Vaart. Omdat het voor deze kinderen allemaal nog erg nieuw is zal juf Jolanda de eerste vier weken ook tijdens de gymles aanwezig zijn.

Groep 5 
De kinderen worden om 13.00 uur in de Vaart verwacht. Het is de bedoeling dat de kinderen die thuis eten, worden gebracht door hun ouder(s) of zelfstandig naar de Vaart fietsen. De kinderen die overblijven worden door een leerkracht naar de Vaart gebracht. Ook kinderen die de weg niet weten of die het prettig vinden om mee te fietsen kunnen met de leerkracht mee. Om 12.40 uur verzamelen bij het schoolplein, de leerkracht vertrekt om 12.45 uur. Na de gymles worden de kinderen van groep 5 onder leiding van een leerkracht naar school gebracht.

Groep 4
Loopt naar de Vaart onder begeleiding van de leerkracht en moeten om 15.00 uur weer opgehaald worden bij de Vaart.
 
Wilt u dit zelf met de naschoolse opvang (indien van toepassing) communiceren.
 
Maandag 09.45-10.45 uur: groep 8
11.00-12.00 uur: groep 7
13.00-14.00 uur: groep 6
14.00-15.00 uur: groep 3
Dinsdag 13.00-14.00 uur: groep 5
14.00-15.00 uur: groep 4
 
Omdat de kinderen van groep 5 dit schooljaar voor het eerst op de fiets gaan verzoeken wij een goed werkende fiets mee te geven en een rugzak voor de gymspullen.

Gevraagd
Iedere groep is op zoek naar extra hulpouders om de kinderen te begeleiden naar de Vaart. U kunt zich opgeven bij de leerkracht.
 


Mocht u meerdere kinderen op ít Pierement hebben en iemand op moeten halen op zowel de school als de Vaart dan adviseren wij om eerst naar school te komen en daarna naar de Vaart te gaan. Bij het brengen is het weer praktischer (in verband met het omkleden) om eerst langs de Vaart te gaan en daarna naar school.
 
Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben dan kunt u contact opnemen met de directie. Op de websitestaat bij "contact" een handig formulier hiervoor.

Wij hopen u voldoende geÔnformeerd te hebben.

Team OBS 't Pierement