Nieuwsbrief OBS 't Pierement 2 september 2016

Nieuwsbrief OBS 't Pierement
2 september2016

Beste ouders/verzorgers,

De kop is eraf, en dit belooft een bijzonder jaar te worden aangezien ’t Pierement 25 jaar bestaat!
Wij zijn dit schooljaar begonnen met de jaaropening: alle kinderen en juffen hebben gezamenlijk het nieuwe schooljaar ingeluid. De kinderen mochten vragen stellen aan juf Natascha en juf Lizzy en de nieuwe leerlingen werden op het podium voorgesteld. Tot slot werd er samen gezongen.
Door de medewerkers van de TMO werd de directie verwelkomd met een plantje en ook vanuit het bestuur ontvingen wij een mooie bos bloemen om ons een goed schooljaar te wensen.
Vanaf dit schooljaar ontvangt u weer elke vrijdag een nieuwsbrief. Mocht u vragen of opmerkingen hebben dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen. Gebruik daarvoor bijv. het contactformulier op de website.

Lief en leed
Zoals u waarschijnlijk weet is juf Nannette ziek. Hieronder vindt u een stukje door haar geschreven.

Lieve allemaal,
 
Zoals de meeste van jullie misschien gemerkt en gelezen hebben, ben ik vanaf de laatste 2 weken voor de zomervakantie niet aanwezig geweest op school.
Ik heb mij door verschillende omstandigheden helaas ziek moeten melden. Deze beslissing ging mij echter niet gemakkelijk af.
Uiteindelijk ben ik tot deze beslissing gekomen puur omdat ik niet meer kon, het was op.
Er is was een burn-out geconstateerd.
In eerste instantie was er enigszins ongeloof van mijn kant, maar na enige tijd snapte ik hoe lichaam en geest geen balans meer hadden. Hoe graag ik ook wilde en hoezeer ik alles en iedereen ook mis, feit is dat ik deze balans weer terug moet zien te vinden in alle rust.
De zomervakantie heeft mij deze rust en balans nog niet geheel gegeven waardoor ik ook nu nog niet in staat ben om te gaan werken, hoezeer ik dit ook betreur.
Ik had graag weer “gewoon” aan het werk gegaan om de klas weer gezellig in te richten, iedereen te zien en gezellig te kletsen met de kinderen, maar dit zal nog even op zich moeten wachten. Mijn gezondheid gaat nu even voor.
Middels dit stukje in de nieuwsbrief hoop ik jullie voldoende op de hoogte gebracht te hebben over mijn “ziekteverlof”. Ik wens jullie allemaal een heel mooi schooljaar met name omdat dit een speciaal jaar is voor ons allen. Het 25-jarig jubileum! Ik wens jullie allen hier heel veel plezier bij!
 
Lieve groeten van juf Nannette van de Trompet.

Pierement 25 jaar!!
Zoals u in de inleiding al heeft kunnen lezen bestaat ’t Pierement dit schooljaar 25 jaar! Een reden voor feest. Wij zijn positief verrast dat wij van alle ouders een uitje voor de kinderen en het team hebben ontvangen. Wij zien ernaar uit om een dag op de Linnaeushof door te brengen! Alvast hartelijk dank voor dit mooie cadeau.
U heeft vandaag de brief over het uitje naar de Linnaeushof op papier ontvangen. In de bijlage vindt u de brief nogmaals digitaal.
Mocht u nog vragen hebben dan kunt u deze per mail stellen via ouderspierement@gmail.com of direct contact opnemen met Angelique Knook, Claudia Carvalho of Suzanne Mulder. Daarnaast zijn de directie en de leerkrachten ook op de hoogte dus die kunnen eventueel ook vragen beantwoorden.
Ook wij gaan ervanuit dat 23 september een dag zal worden om niet meer te vergeten!
 
 
 

Dit schooljaar zijn er weer en aantal nieuwe leerlingen gestart op ’t Pierement;
Nova, Yujie en Fay in groep 1/2 de tamboerijn. Rayan, Alicia en Djalisa in groep 1/2 de trompet.
Anthony in groep 6 de viool.
Welkom allemaal en veel (leer)plezier op ’t Pierement!
 
Naast een aantal nieuwe leerlingen hebben wij ook een nieuwe leerkracht. Middels het onderstaande stukje stelt juf Elke zich aan u voor. Welkom op ’t Pierement!


 
“Beste ouders en leerlingen van 't Pierement,
Hierbij wil ik mij even aan jullie voorstellen. Mijn naam is Elke Louwen en ik werk dit schooljaar (naast juf Nannette) in de Trompet.
Ik heb hiervoor 11 jaar op De Ranonkel gewerkt (in groep 1/2) en daarvoor nog 6 jaar op De Stolp (ook in groep 1/2).
Vorige week ben ik 50 jaar geworden, ik ben getrouwd en ik heb 2 kinderen. De oudste (zoon, 25) woont pas op zichzelf en mijn dochter (23) woont nog thuis.
Ik heb veel zin om hier lekker aan het werk te gaan en ik heb al gezien dat dit een feestelijk jaar (25-jarig bestaan!) wordt!
Vriendelijke groeten van juf Elke”


 
Internetprotocol en privacyregeling
Vandaag hebben alle leerlingen vanaf groep 5 een internetprotocol met een invulstrookje mee naar huis gekregen. Net als ieder jaar vragen we u weer samen met uw kind dit te lezen en daarna het strookje te laten "ondertekenen" door uw kind en mee terug te geven. We doen dit om extra aandacht aan het gebruik van internet te besteden en om duidelijkheid te scheppen wat wel en niet door ons wordt toegestaan. Een mooi moment daar thuis ook weer eens over te praten!

Ook krijgen ALLE leerlingen volgende week de brief met de privacy vragen mee. We verzoeken u deze, na bestudering, zo snel mogelijk mee terug te geven zodat we rekening kunnen houden met uw voorkeuren. In de bijlage van deze nieuwsbrief alle informatie over deze brief. Wij vragen u deze informatie zeker goed te lezen.
Zoals u weet gaan we zorgvuldig om met uw privacy. Daarom wordt deze procedure ook ieder jaar herhaald. Indien u geen bezwaar heeft tegen alle acties die worden opgenoemd dan is het genoeg volgende week het EERSTE vakje aan te vinken. Volgende week maandag gaat deze vragenlijst mee naar huis. Vraag uw kind hierom! Graag vóór 16 september weer terug naar school.
Vragen hierover via contactpagina op de website.
 
Medezeggenschapsraad (MZR)
De nieuwe directie heeft inmiddels kennis gemaakt met de MZR en de eerste vergadering gepland op dinsdag 6 september. De eerste bijeenkomst zal vooral in het teken staan van kennismaking en de jaarplanning.

Kledingactie
A.s. woensdag kunt u om 8.30 uur en om 12.00 uur bij de deur van het bijgebouw op het schoolplein uw oude kleding en ander textiel kwijt. De opbrengsten hiervan worden besteed aan extra activiteiten voor de kinderen. 

 
Schoolmaatschappelijk werker

Beste ouders/opvoeders, 
Mijn naam is Martijn Ruigewaard. Sinds 4 januari 2016 werk ik als Schoolmaatschappelijk werker.  
Ik heb op de woensdag inloopspreekuur op ’t Pierement  van 09.00 tot 10.30 uur.
U kunt bij mij terecht voor vragen over opgroeien en opvoeden en de samenwerking met school. Misschien hebt u persoonlijke vragen over de dingen van het leven. Ook daarvoor kunt u bij mij terecht. We kunnen dan samen op zoek gaan naar een passend antwoord of de plek waar u antwoorden of adviezen kunt vinden.
 
Vriendelijke groet,
Martijn Ruigewaard
 
Jeugdgezondheidszorg (JGZ)
De jeugdgezondheidszorg van de GGD Zaanstreek-Waterland werkt in het Centrum voor Jeugd en Gezin. De medewerkers van de JGZ voeren bij kinderen in de basisschoolleeftijd een aantal onderzoeken uit. Onderstaand ter info een overzicht samenstelling jeugdgezondheidszorg-team.
 
Manager Centrum jeugd en gezin Frederike Lether
Jeugdarts Merel Gibson
Jeugdverpleegkundige Tessa Köhler
Doktersassistente Saskia Waterlander
Logopedist Rita Jansen
Opvoedadviseur Claudia Hamersma
Medewerker planning en administratie Karin Mesken
 
Informatie over alle activiteiten van de jeugdgezondheidszorg GGD Zaanstreek-Waterland en Centrum Jong/Centrum Jeugd en Gezin kunt u vinden op: www.ggdzw.nl, www.centrumjong.nl of www.cjgzw.nl.

Muziekles
Het afgelopen jaar heeft uw kind onder schooltijd les op een instrument gehad. We hopen dat veel kinderen daar veel plezier hebben beleefd. De gemeente vindt het heel belangrijk dat kinderen op school muziek maken en leren samen te spelen. Daarom worden deze lessen door de gemeente gesubsidieerd. In de bijlage “muziekles en hoe nu verder” alle info.
 
Hoofdluiscontrole
Hoofdluis is een veel voorkomend probleem bij kinderen. Zeker binnen de basisschool waar grote groepen kinderen relatief "dicht op elkaar" zitten.
We willen proberen de hoofdluis zo vroegtijdig mogelijk te signaleren door middel van o.a. een consequente en systematische controle, het informeren van ouders en het appelleren op behandeling van hoofdluis door de ouders. Er wordt na elke schoolvakantie gecontroleerd. Die toetsing staat op de jaarkalender en wordt aangekondigd in de nieuwsbrief. Bij constatering van luizen wordt elke week gecontroleerd totdat de luizen weg zijn.
Voor deze intensieve taak hebben we ouders nodig. U krijgt een instructie hoe en wat u moet doen en u controleert altijd met z’n tweeën. Geeft u op want vele handen vinden veel luizen.
 
Tussen de middag opvang/overblijf
“Wij zijn bij de TMO ( tussen de middag opvang ) en zijn op zoek naar,  het liefst een niet werkende,  vader of moeder die ons team wil komen versterken.
Wat houdt in het kort de Tmo in: je bent op school van 11.30 uur tot 13.00 uur.
Wij dekken de tafels, wij schenken drinken in, maken de wc's schoon, eten met de kinderen en spelen buiten met ze.
Bij slecht weer blijven wij binnen spelen.
Na het eten wordt alles weer opgeruimd en schoon gemaakt!
Graag een briefje met naam, telefoonnummer, klas kind, bij Hetty achter laten zodat wij contact met u op kunnen nemen .”


Deze nieuwsbrief wordt nog één keer ook via de “oude” methode verstuurd. Om het verschil aan te geven zit hij daar alleen als PDF in. Vanaf volgende week gaan we echt helemaal over. Krijgt u daarna géén nieuwsbrief meer? Dan heeft u zich nog niet ingeschreven op http://www.obs-pierement.nl/newsletterSubscribe/
De nieuwsbrief wordt ook in de klas behandeld.DE BIJLAGEN

De wijze waarop we met uw privacy omgaan 2016.pdf

Brief voor ouders over De Linnaeushof.pdf

Muziekles en hoe nu verder?.pdf

-----------------------------

Heerlijk weekend!! (http://marktstad.info/)

Team OBS 't Pierement