Laatste info over uitstapje Linnaeushof, nog 1 nachtje slapen!

 


Nieuwsbrief OBS 't Pierement
22 september 2016Beste ouders, verzorgers, hieronder de laatste informatie van de organiserende ouders over dé dag!

Nog één nachtje slapen en dan gaan we naar de Linnaeushof! Met elkaar hebben we dit mogelijk gemaakt voor de hele school en dat is toch zeker een heel groot dankwoord waard!
De laatste oproep in de nieuwsbrief van afgelopen maandag heeft nog een enorme eindsprint aan donaties en sponsorbijdragen opgeleverd. Met gepaste trots en dankbaarheid willen we dan ook de eindstand van de inzameling bekendmaken....
Er is in totaal 1220 euro door jullie gestort!! Wij willen nogmaals alle ouders, bekenden en bedrijven bedanken voor de giften! 


Vanochtend zijn we aangesproken door een aantal ouders die toch nog wat zorgen hebben over hoe het in De Linnaeushof zal gaan. De leerkrachten die meegaan kennen de kinderen, ook leerkrachten die uw kind vorig jaar in de klas hadden gaan mee, en iedere klas heeft een aantal hulpouders mee die door de leerkrachten zijn benaderd. Deze hulpouders houden toezicht op hun eigen groepje kinderen en afhankelijk van de leeftijd en zelfstandigheid van de kinderen gaan er meer of minder hulpouders per klas mee. U zult begrijpen dat er bij de kleutergroepen meer toezicht nodig is dan in de bovenbouw.
Naast de directe toezichthouders zijn er ook nog extra begeleiders die niet direct gekoppeld zijn aan een groepje kinderen en die verspreid door De Linnaeushof toezicht houden op alle kinderen. Dit zijn onder andere de directie, Hetty en wij als coördinatieteam. Een aantal hulpouders dat meegaat heeft ook veel ervaring met de TMO en zij kennen ook heel veel kinderen.
De leerkrachten vormen de groepjes kinderen en koppelen hier een hulpouder aan.

Wij hopen hiermee wat zorgen weggenomen te hebben en kijken uit naar morgen!!

Groetjes, Angelique, Claudia en Suzan
ne


Dank aan onze sponsoren


http://www.defrietfabriek.com/
http://ikwilgeenonkruid.nl/
http://www.souplesseplus.nl/
http://www.waterlandhomerentals.nl/