MZR van OBS 't Pierement


 
Beste ouders/verzorgers,

Met excuses voor het late verzenden....
Op 1 januari 2017 loopt de eerste zittingstermijn van MR-voorzitter Suzanne Mulder af.
Zij stelt zich beschikbaar voor een 2-de termijn.
Belangstellenden voor de functie van voorzitter van de MR hebben nog tot 18 november de tijd om zich kandidaat te stellen.
Dit kan via het mailadres: mzr@obs-pierement.nl of de MR brievenbus in de grote zaal.
Zonder tegenkandidaten wordt Suzanne Mulder automatisch herbenoemd als voorzitter.

MZR OBS 't Pierement