Nieuwsbrief OBS 't Pierement 9 december 2016


 
Nieuwsbrief OBS 't Pierement
9 december 2016

Beste ouders/verzorgers,
  
Kerstsfeertje al aanwezig na een gezellige Sinterklaas viering.
Op 5 december bezocht de Sint onze school, en hoe! In een bakfiets met Zwarte Piet aan het stuur arriveerde Sint op ’t Pierement. De Sint kreeg de speciale taart cadeau voor zijn verjaardag en in die taart zat een verrassing.
De kinderen hebben genoten, dank voor alle hulpouders en teamleden die dit feest weer tot een succes hebben gemaakt. Ook de support van de ouders en andere familieleden langs de lijn maakte het feest compleet. Op de website weer een massa foto's.
De kerst is in aantocht en alhoewel het befaamde "Sinterklaaspelletje" nog steeds in trek is (foto onder) zien we de klassen al helemaal in kerststemming komen Overal vesrchijnen lichtjes en soms staat er een knappend haardvuurtje op de screens. Lees vooral de mededelingen over het kerstdiner in deze mailing.Evaluatie Sint door Nick en Stijn (groep 8)
We stonden met zijn allen in de kou op het schoolplein te zingen tot Sinterklaas kwam. Toen kwam Sinterklaas in een bakfiets aan op het schoolplein. Toen gingen we naar binnen en konden we beginnen met de surprises. In het drumstel was het soms zo grappig dat we allemaal in een deuk lagen. Toen kwamen de pieten binnen en ze gooiden de hele prullenbak leeg. Nick zat helemaal onder het plakband. Er zijn 2 surprises die we willen opnoemen. De een was een gouden voetbalschoen en de anderen was een zak vol met snoep.

Jaarverslag
In overleg met de MR is besloten dat dit schooljaar geen jaarverslag verschijnt. Het is voor de huidige directie lastig om een jaarverslag te schrijven over een jaar waarbij de directie niet aanwezig was. Het jaarverslag van 2016-2017 wordt zeker geschreven.
Muziekoptreden onder schooltijd
Dit schooljaar zijn de kinderen van de Panfluit begonnen met het leren bespelen van de blokfluit, de gitaar of het slagwerk.
Op woensdag 14 december laten ze tijdens het muziek-uur, van 9.00 uur tot 9.30 uur hoever ze hier inmiddels mee zijn.
Panfluitouders hebben persoonlijk een uitnodiging gekregen, maar ook alle andere ouders zijn van harte welkom om te zien wat meester Panck, juf Hannie en meester Sander de kinderen hebben geleerd.Van de Kerstcommissie 
Op woensdag 21 december vieren we op school het jaarlijkse kerstdiner.
Voor dat diner doen we een beroep op alle ouders om iets lekkers voor de kinderen te maken.
Vrijdag 9 december worden de bekende kerstbomen op op de deuren van de klassen gehangen met de gerechten die gemaakt kunnen gaan worden.
U kunt vanaf maandag 12 december hier uw keuze uit maken.
Vriendelijk verzoek: Wilt u de kerstballen met gerechten niet weggooien, maar inleveren bij de leerkracht van uw kind?
 
Kerstviering op 21 december.
Het Kerstfeest wordt gevierd van 17.00 tot 19.00 uur.
Voor het kerstdiner dienen de kinderen op woensdagmorgen een beker, bord en bestek  voorzien van naam mee naar school te nemen.
 

 
Om 17.00 uur gaan de kinderen eerst naar de klas en gaan de ouders meteen weer naar buiten.
Om 17.05 uur komen de kinderen ook weer naar buiten om naar het kerstkoor te luisteren.
Om ongeveer 17.20 uur gaan de kinderen dan weer naar binnen om in de gezinsgroepen het kerstfeest te gaan vieren.
Vanaf 18.50 uur mogen alle ouders een glaasje warme chocolademelk komen drinken in de grote zaal om elkaar alvast een mooie kerst te wensen.
   
Van onze MZR
Beste ouders,

Donderdag 1 december hebben we als MR van 't  Pierement nader kennisgemaakt met de leden van de MR van De Delta. We hebben de leden onze school laten zien en gesproken over gezamenlijke en gedeelde onderwerpen. Daarna hebben we in onze eigen MR-vergadering een korte toelichting gekregen van de directie op de verbeterplannen voor dit schooljaar. Deze plannen komen voort uit het schoolplan dat voor vier jaar wordt opgesteld. Met de directie is afgesproken dat we in het voorjaar van 2017 een tussenevaluatie houden over de stand van zaken tot dan toe.

Op 16 januari 2017 is de volgende vergadering gepland,  ons goede voornemen is om in de week daarvóór de agenda op de website te publiceren ;-).

Groetjes,  de MR-leden


Kerstkaarten
Graag willen wij uw aandacht vragen voor het volgende. Het is de laatste jaren gebruikelijk geworden dat kinderen elkaar een kerstkaart geven. Uiteraard is dit een prima initiatief. Het geeft echter onrust en scheve gezichten. Sommige kinderen krijgen veel kaarten en andere kinderen krijgen niets. Om de onrust te voorkomen hebben wij het volgende bedacht. Ieder kind neemt, als hij of zij dat wil, 1 kerstkaart mee naar school. Deze kaart wordt dan opgehangen in de klas. Deze actie geeft het gevoel van “samen” aan en het creëert rust. En dat hebben de kinderen in deze periode hard nodig.Vervanging speeltoestel
Enige tijd geleden hebben buurtbewoners en de school een brief ontvangen over de vervanging van het speeltoestel op het groene veld op het schoolplein. Er waren voorstellen waaruit gekozen mocht worden en iedere groep heeft toen gestemd. Onze voorkeur ging uit naar voorstel C2; een klim- en evenwichtstoestel. Wij hebben een brief van de gemeente ontvangen waarin stat aangegeven dat het speeltoestel wordt geplaatst. Het streven is om de werkzaamheden binnen drie tot vijf maanden af te ronden.

Reparatie fietsenhok
Er is contact met de gemeente over de reparatie van het fietsenhok. Het verzoek vanuit school is om dit te repareren voor de kerstvakantie met het oog op eventueel brandgevaar door het gebruik van vuurwerk in de decembermaand.
Het hekwerk voor de fietsenstaling is inmiddels geleverd maar moet nog een behandeling ondergaan voordat deze gemonteerd kan worden. Het streven van de gemeente is om dat voor de kerstvakantie in orde te maken..Belangrijke data
  • Woensdag 21 december: kerstdiner van 17.00 tot 19.00 uur in gezinsgroepen.
  • Donderdag 22 december: kinderen om 12 uur vrij en vrijdag 23 december de gehele dag vrij.
  • Kerstvakantie: 23-12-’16 t/m 08-01-’16. Wij zien de kinderen graag weer op maandag 9 januari.
 

Prettig weekeinde!


Team OBS 't Pierement