Extra mededeling groep 8 OBS 't Pierement 13 februari 2017


 
13 februari 2017

Beste ouders/verzorgers, dit bericht was niet compleet voor de ouders van ll. in groep 8. Lees het aandachtig.

Rapportgesprekken
Vanaf maandag hangen de intekenlijsten voor de rapportgesprekken op de deuren van de klas. Een speciaal verzoek voor de ouders van de leerlingen uit groep 8: Wilt u een kwartier voor de tijd van de afspraak aanwezig zijn op school? U kunt dan het onderwijskundig rapport  - bestemd voor het VO- van uw kind lezen, zodat het gesprek met de leerkracht meteen kan starten.

 
Team en directie 't Pierement