betreft werkweek groep 7 en 8

Geachte ouders/verzorgers van de kinderen van groep 7 en 8,

Ook dit jaar gaan we met groep 7 en 8 naar Texel. Zoals dit in onze traditie past bezoeken we Ecomare, het Juttermuseum en gaat groep 8 varen met de garnalenboot.
Al jarenlang is de ouderbijdrage hiervoor niet verhoogd. Helaas zien we nu dat het bedrag niet meer dekkend is voor alle leuke dingen die we met de kinderen gaan doen. Vandaar dat de ouderbijdrage is verhoogd van 81,- naar 85,-.
Mocht u vragen of problemen hebben met de verhoging dan kunt u zich tot de directie wenden. Zij zullen u dan uitleg geven.

Het bedrag voor de werkweek kunt u overmaken op:

Ouderfonds inzake werkweken
NL02 INGB 0004 2173 50

Vriendelijke groeten,

Natascha Boelens
Lizzy Heistek
Directie obs t Pierement