Nieuwsbrief OBS 't Pierement 17 maart 2017


 
Nieuwsbrief OBS 't Pierement 17 maart 2017

Beste ouders/verzorgers,Welkom op ‘t Pierement
De afgelopen week is de volgende leerling bij ons op school gestart:
Rachel Meerhoff in de Tamboerijn.
Heel veel plezier bij ons op ’t Pierement!


 
Speeltoestel schoolplein
Afgelopen donderdag waren we blij verrast: Het nieuwe speeltoestel werd geplaatst op het schoolplein. Maandag a.s. zal het werk afgemaakt worden. De kinderen mogen niet op het toestel totdat ook de ondergrond gereed is. Deze onderbouwers kunnen daar nauweliks op wachten!
 
Tussen de middag opvang (TMO)
Het is voor alle leerlingen mogelijk om over te blijven op ’t Pierement. Er zijn twaalf vaste leidsters werkzaam bij onze TMO die allemaal geschoold zijn en in het bezit zijn van een V.O.G (verklaring omtrent gedrag). Als school zijn wij erg blij met de inzet van de dames van de TMO en de organisatie.
Mocht u meer willen weten over de TMO dan kunt u hier de informatiefolder vinden. 
 
Veiligheidsplan
Obs ’t Pierement beschikt over een veiligheidsplan. Sociale veiligheid op school is een belangrijke voorwaarde voor een goed leer- en werkklimaat en krijgt vorm in het dagelijks handelen en denken van iedereen in de school. Een veiligheidsplan geeft weer hoe de school dit organiseert.
Het veiligheidsplan is een levend document en zal meerdere malen per schooljaar aangevuld/aangepast worden. Het plan ligt bij de directie ter inzage.
 
 

Beste ouders,
 
Afgelopen maandagavond heeft de MR weer vergaderd en is er veel besproken met de directie. De notulen van deze vergadering zullen na vaststellen in april gepubliceerd worden op de website, maar om jullie niet zo lang in spanning te laten zitten willen we hier alvast enkele highlights plaatsen:
 
- Tussenevaluatie van de verbeterplannen
De directie heeft meerder verbeterplannen geschreven en in de vergadering hebben we de eerste tussenevaluatie daarvan besproken. Onderwerpen van deze verbeterplannen zijn de samenwerking met de SKOP, de profilering van 't Pierement, het werken met ADI/GIP en het werken met een methode voor sociaal emotionele ontwikkeling en burgerschap. De MR is erg verheugd dat de directie en het team in korte tijd al zo veel op de rit hebben! Uiteraard blijven we de ontwikkelingen rondom deze onderwerpen op de voet volgen als MR.
 
- Instellen Ouderraad
​In de vorige vergadering heeft de MR al aan directie laten weten een Ouderraad te willen instellen op 't Pierement en in deze vergadering is dit voornemen definitief geworden. Er zal een plan van aanpak worden ontwikkeld en worden uitgevoerd, jullie horen hier vanzelfsprekend binnenkort meer over. Mocht je al goede ideeën hebben, neem vooral contact met ons op!
 
- TMO
De MR heeft de begroting van de TMO bekeken. Er wordt advies gegeven aan de TMO over de besteding van het budget.
 
- Financiën werkweken
De MR heeft ingestemd met een gefaseerde verhoging van de ouderbijdrage voor de werkweken van groep 7 en 8. Mede door een flinke bijdrage van het Ouderfonds kunnen de kosten van de werkweken zo laag mogelijk blijven. Overigens heeft nog niet iedereen de ouderbijdrage voor het Ouderfonds a 26,- betaald! Mocht je dit vergeten zijn, zou je het dan alsnog willen overmaken op NL47 INGB 0000 0308 93 tnv Ouderfonds OBS 't Pierement onder vermelding van de naam van je kind en de naam van de klas? De hoogte van de bijdrage voor de werkweken is nu vastgesteld, rekening houdend met de bijdrage van het Ouderfonds. Als er echter niet genoeg ouderbijdrage gestort wordt in het Ouderfonds, zal de bijdrage voor de werkweken verhoogd moeten worden en dat willen we voorkomen!
 
- Taakverschuiving binnen de MR
Per 1 augustus 2017 eindigt de zittingstermijn van Angelique Knook in de MR. Zij heeft aangegeven zich niet weer verkiesbaar te zullen stellen omdat zij nog maar één jaar kan deelnemen. Haar taken als secretaris zullen binnen de MR overgenomen gaan worden door Claudia Carvalho. En binnenkort zullen er dus weer verkiezingen uitgeschreven worden voor een nieuw ouderlid binnen de MR! We hopen op een enorme stroom aanmeldingen voor deze leuke, interessante en invloedrijke job! Zeker als je kind nog een aantal jaren op deze school zit, is het erg leuk om deel te nemen in de MR. Houd de post de komende tijd dus goed in de gaten en denk vast na over je aanmelding!!
 
- Wijziging data vergaderingen MR
Eerder hebben wij gecommuniceerd over de vergaderdata, er zijn twee data gewijzigd. In april gaan we vergaderen op donderdag 20-4 en in juni wordt het 8-6. Wil je een (deel van de) vergadering eens bijwonen als toehoorder? Meld je aan bij de MR!
 
Fijn weekend, groetjes van de MR!
Rina, Claudia, Gerda, Angelique, Petra en SuzanneVan de paascommissie
Hier nog een berichtje van de paascommissie. Er zijn al leuke reacties gekomen op onze paasactiviteit! Zelfs opa's en oma's gaan als "vos" verkleed in de wijk zitten.
Wat zou het toch leuk zijn voor jouw zoon of dochter als hij/zij je herkend in de wijk toch? Misschien wil je liever met een groepje kinderen door de wijk lopen? Dat kan ook hoor! Of bij wat activiteiten binnen in de grote zaal helpen. Of kun je niet bedenken wat je dan aan moet doen? Spreek een van ons gerust aan. We willen ook met liefde wat voor je in elkaar knutselen! 
We hebben jullie hulp echt nodig om deze middag te laten doorgaan! Op het moment van schrijven zoeken we nog zeker 7 ouders/opa's/oma's/verzorgers.
Ook vragen we je hulp bij het volgende: Op facebook staat nog een leuke actie waar we graag voor in aanmerking willen komen. Schrijf onder het bericht de naam van de school en de plaatsnaam. Kunnen we leuke paasballonnen als decoratie winnen. Sommige ouders hebben al geholpen. Bedankt! De link naar de pagina is: 

HIER!!! (let op.....deze link stuurt je naar een Facebook pagina)

Groetjes van juf Rina en Martina, Claudia (moeder van Sophie groep 6), Brenda ( moeder van Nina groep 6), Rimke (moeder van Dano Gr.7 en Kira Gr.4)


Hans de Vries schoolvoetbaltoernooi (Groep 7 en 8 )
De teams en de poules kun je vinden op de website bij "onze school" ----> “sportcommissie” en op het prikbord van de sportcommissie.We missen nog 1 coach. Wie geeft zich op om het meidenteam “M1” te coachen?
Als je naar www.wherevogels.nl gaat en dan bij toernooien naar schoolvoetbal gaat, kun je alle wedstrijddagen en tijden zien.
Meer informatie volgt van de coaches.
 
Sportieve groet,
De sportcommissie (sport@obs-pierement.nl)
 
  
Heerlijk weekend!

Team OBS 't Pierement