Nieuwsbrief OBS 't Pierement 7 april 2017


 
Nieuwsbrief OBS 't Pierement 7 april 2017

Beste ouders/verzorgers,

Kleding verzamelen
Zoals u weet verzamelen wij kleding en dat levert ons een aardig bedrag op. De ouders van Stijn Johansen hebben de afgelopen periode voor het vervoer van de kleding naar het inzamelpunt gereden. Helaas zijn zij niet meer in de mogelijkheid om dit voor onze school te verzorgen. Wij bedanken ze voor hun inzet en zijn nu op zoek naar ouders die deze taak op zich willen nemen. Als u dit zou willen, kunt u voor meer informatie naar juf Hetty.

Werkweek
Er zijn nog een aantal ouders die het bedrag voor de werkweek niet hebben overgemaakt. Bij deze het vriendelijke verzoek om het bedrag zo spoedig mogelijk over te maken. Alvast bedankt.

Bedragen werkweek schooljaar 2016-2017
Groep 1/2:                   18,50
Groep 3 t/m 6:            62,50
Groep 7/8:                  85,00
 
Het bedrag voor de werkweek kunt u overmaken op:
Ouderfonds inzake werkweken
NL02 INGB 0004 2173 50
 
Informatieavond Ermelo
Op 10 april is er informatieavond voor de ouders/verzorgers van de kinderen uit groep 3 en 4 over Ermelo. Start 19.00 uur.
 
Koningsspelen en juffendag
Op vrijdag 21 april zijn er de Koningspelen.
De groepen 4 t/m 8 vieren 's ochtends juffendag en aansluitend vinden de Koningsspelen in de middag plaats voor de groepen 1 t/m 8.
Aangezien de Koningsdag rond 12.00 a 12.30 uur start, lunchen alle kinderen deze dag op school. Wij verzoeken u om voor deze dag een lunchpakketje + drinken mee te geven.
 
Overzicht van de tijden voor de groepen tijdens de Koningsspelen;
  • Groep 1/2: heeft van 12.30 tot 13.45 uur een activiteit in het Amfitheater en gaat daarna terug naar school. De kinderen kunnen op de gewone tijd = 14.30 uur worden opgehaald op school.
  • Groep 3 t/m 6 heeft van 12.15 tot 15.00 uur activiteiten en gaat daarna terug naar school. Daar kunnen de kinderen tussen 15.15 en 15.30 uur worden opgehaald. Kinderen die zelfstandig naar huis mogen, moeten een schriftelijke verklaring van ouders of voogd overleggen.
  • Groep 7/ 8 heeft vanaf 12.00 tot 15.00 uur activiteiten in het zwembad. Zij mogen na afloop zelfstandig naar huis. Mocht u hier geen toestemming voor geven dan graag doorgeven aan de leerkracht zodat zij de kinderen naar school kunnen begeleiden.
 
 
Lief en leed
Juf Hetty was de afgelopen dagen afwezig in verband met het overlijden van haar moeder.
Juf Cora is sinds woensdag weer gestart met werken.
Fijn dat jullie er weer zijn.

Goed weekend allemaal!

Team OBS 't Pierement