Nieuwsbrief OBS 't Pierement 13 april 2017


 
Nieuwsbrief OBS 't Pierement 13 april 2017

Beste ouders/verzorgers,


Schoolfruit
Vanaf 8 november 2016 wordt er op school fruit geleverd. Wat wij op school zien is dat het een groot succes is. Na 20 weken gaat dit stoppen. Donderdag 13 april 2017 is de laatste dag dat uw kind fruit op school krijgt. Natuurlijk hopen we dat na Pasen de kinderen fruit als pauzehapje mee naar school nemen!

Koningsspelen en juffendag, een geweldige combi!
Op vrijdag 21 april zijn er de Koningsspelen.
De groepen 4 t/m 8 vieren 's ochtends juffendag en aansluitend vinden de Koningsspelen in de middag plaats voor de groepen 1 t/m 8.
Aangezien de Koningsspelen rond 12.00 a 12.30 uur starten, lunchen alle kinderen deze dag op school. 

De planning van de dag ziet er als volgt uit

- De dag begint op school (gewone tijd) met een opening in de grote zaal.

- de groepen 4 t/m 8 vieren de juffen verjaardag.

- alle kinderen lunchen op school. Deze lunch wordt verzorgd door school. 

- het zou leuk zijn als de kinderen gekleed gaan in de nationale kleuren, rood, wit, blauw of oranje.

- na de lunch gaan de groepen 1 t/m 4 met auto's naar het Leeghwaterpark.

- de groepen 5 t/m 8 gaan op de fiets.

- groep 1/2 heeft een programma tot 13.45 uur en gaat daarna terug naar school, waar ze op de gebruikelijke tijd van 14.30 uur kunnen worden opgehaald.

- groep 3 t/m 6 heeft een programma tot 15.00 uur en gaat daarna terug naar school. We verwachten rond 15.30 uur terug te zijn. Voor kinderen die zelfstandig naar huis mogen, moeten ouders een schriftelijke verklaring afgeven aan de groepsleerkracht.

- groep 7/8 is tot 15.00 uur in het Leeghwaterbad en zij mogen na afloop zelfstandig naar huis. Mocht u hier geen toestemming voor geven dan graag doorgeven aan de leerkracht zodat zij de kinderen naar school kunnen begeleiden.

Mochten er nog vragen zijn, kunt u terecht bij de groepsleerkracht van uw kind of bij juf Gerda

Kandidaatstelling MZR oudergeleding
Op de oproep van 23 maart​ waarin wij vroegen aan ouders om zich kandidaat te stellen voor de oudergeleding van de MR, hebben wij 2 enthousiaste reacties gekregen. In deze nieuwsbrief stellen de kandidaten zich aan u voor.

De procedure is als volgt:

- De komende weken hebben de kandidaten tijd om "campagne" te voeren. Nu zij bij naam (en gezicht) bekend zijn, kunnen ouders hun vragen stellen aan de kandidaten en kunnen de kandidaten zich ook in levende lijve voorstellen.
- Op vrijdag 12 mei krijgen alle oudste kinderen een stembiljet mee naar huis. Per gezin is er dus ťťn stem uit te brengen. Alle stembiljetten hebben een uniek nummer, dus kopietjes maken heeft geen zin ;-). 
- Ingevulde stembiljetten kunnen tot woensdag 24 mei 12.00 uur in de brievenbus van de MR (op de muur bij het prikbord tegenover de linker ingang van school naast het oude kantoortje van juf Hetty) gedeponeerd worden, dan sluit de stemming.
 
De kandidatenBeste ouders,
 
Mijn naam is Karin Poort.  Samen met Herman heb ik twee dochters :Anouk (6) en Kirsten (2).  Anouk zit in groep 3 en vindt het erg leuk op school.  Kirsten gaat eind volgend schooljaar ook naar ít Pierement, maar zou het liefst nu al blijven Ö.. Zelf geef ik al bijna twintig jaar Engels op het Oscar Romero in Hoorn. Ik geef voornamelijk les in de bovenbouw, maar ben ook een jaar of tien brugklasmentor geweest. Hoe belangrijk een fijne basisschooltijd is voor het zelfvertrouwen van kinderen heb ik in de praktijk kunnen constateren. Een goede basis is het halve werk.
 
Naast het lesgeven, heb ik me geschoold in leerlingenzorg en coaching.  Ik begeleid stagiaires,  coach nieuwbenoemde docenten en ben zorgfunctionaris voor de brugklas en de afdeling vwo.  Ik denk graag mee over onderwijs en organisatorische zaken en volg alle veranderingen in het onderwijs op de voet.
 
Op ít Pierement maak ik deel uit van de versiercommissie en probeer ik, als mijn werk het toelaat, te assisteren bij activiteiten waarbij ouders nodig zijn, zoals bijvoorbeeld de Koningsspelen en het creatieve circuit. Naar mijn mening is betrokkenheid van ouders heel belangrijk voor een school.  Nu er een nieuw bestuur is, zie je duidelijk dat  de school zich verder aan het ontwikkelen is en niet terugschrikt voor veranderingen. Ik zou het heel leuk vinden om een steentje bij te dragen aan deze positieve ontwikkelingen door zitting te nemen in de MR. Verder lijkt het me een goede zaak als de onder- en middenbouw meer vertegenwoordigd gaan worden in de MR. Het zou mooi zijn als een MR-lid ook als doorgeefluik kan dienen voor wat er leeft bij de ouders. Daarom juich ik het idee om een ouderraad in te gaan stellen van harte toe.
 
Ik stel me kandidaat voor de MR van ít Pierement omdat ik het leuk vind om betrokken te zijn bij de school van mijn kind(eren). Met de ervaring die ik heb opgedaan in het voortgezet onderwijs en mijn kennis van onderwijskundige processen hoop ik een waardevolle bijdrage te kunnen leveren aan de MR.  Ik hoop op jullie steun!
 
Met vriendelijke groet,
 
Karin Poort

----------------------------------------------------------------Dag allemaal,
 
Mijn naam is Jennifer in ít Veld, 40 jaar en woon samen met Benny. Samen hebben wij 2 zoons, Senna en Kay. In mijn huidige baan ben ik werkzaam als Medewerker FinanciŽn.
 
Senna is 12 jaar, hij is na 8 jaar op ít Pierement vorig jaar gestart in de Havo kansklas op het SG Antoni Gaudi. Kay is 4 jaar, hij is begin deze maand gestart op ít Pierement in de Trompet.
 
Ik stel mij graag verkiesbaar voor de MR van ít Pierement. Ik vind het belangrijk om als ouder een bijdrage te kunnen leveren aan de kwaliteiten van school en maakt het mogelijk om op te komen voor de belangen van leerlingen en ouders. Denk hierbij aan gezondheid, welzijn en veiligheid op school. Mijn ervaring als OR-lid op het SG Antoni Gaudi breng ik mee. 1 van mijn taken is het financieel overzicht behouden van de vrijwillige ouderbijdrage, voldoende, te hoog of te laag, kortom budgetteren.
 
Stem op mij! Groet, JenniferKlein stukje van de sportcommissie.
Afgelopen zondag was de bloesemtocht. Wat een geweldig weer hadden we!
Met 40 kinderen en hun ouders hebben we iets meer dan 5 kilometer gewandeld.
Het was een gezellige ochtend en de kinderen hebben genoten.
 
Het Hans de Vries voetbaltoernooi is nog in volle gang. Er worden wedstrijden gewonnen en verloren en
de sfeer is erg goed. Klasgenoten en juffen komen kijken naar de sportievelingen! Het is een gezellige boel.
 
Morgen is het minischoolvoetbaltoernooi op sportpark FC Purmerend.
Voor alle informatie betreft, hoe laat en met wie en waar te verzamelen kun je
terugvinden op het bord van de sportcommissie of check met de coach van je team!
 
De voorbereidingen van de avondvierdaagse zijn in volle gang. De wandeltocht vindt plaats
van 12 t/m 15 juni en de brief om je in te schrijven volgt de maandag na de vakantie!
 
Fijn Pasen allemaal.

De sportcommissieVossenjacht
Donderdag 13 april hebben een aantal enthousiaste ouders van het  Pierement de laatste middag voor het paasweekend iets heel leuks georganiseerd: een vossenjacht! Dankzij de inzet van heel veel ouders, opa's en oma's, buren, ooms en tantes enz. en het mooie weer, is deze middag onvergetelijk geworden en meer dan geslaagd te noemen.
's Morgens was de paascommissie al volop bezig met de voorbereidingen, ondersteunt door groep 8.
's Middags was het verzamelen in de grote zaal. De paashaas was aanwezig en Professor Rina en Tina waren ook van de partij. Alle kinderen gingen op zoek naar maar liefst 20! vossen in de wijk. ook was er een gouden ei verstopt en moest er geraden worden hoeveel eitjes er in een grote vaas zaten. 
De klassen waren ingericht met filmpje kijken, knutselen en kleuren en er konden allerlei spelletjes gedaan worden. Kortom: volop activiteiten die deze middag tot een bruisende happening maakte.
Ouders en kinderen heel erg bedankt voor jullie inzet en tot slot: VROLIJK PASEN IEDEREEN!

n.b. foto's komen op de website zodra de paashaas tijd heeft


 
Afgelopen week waren drie leerkrachten ziek. Door de inspanning van alle leerkrachten hebben wij kunnen voorkomen dat er groepen naar huis werden gestuurd.
Juf Gerda is thuis gevallen en heeft haar been bezeerd. Zij hoopt woensdag weer te kunnen werken.
Juf Jolanda is er gelukkig ook weer!

Van Juf Petra,

Hallo allemaal,
Het is al weer enige tijd geleden dat ik iets van me heb laten horen, maar er was tot nu toe ook niet veel te melden. Na de tweede operatie was het vooral herstellen en voet ontzien. Gelukkig komt daar nu verandering in. 

Afgelopen maandag zijn er weer foto's genomen en heb ik de orthopeed gesproken. Hij had goed nieuws voor me, want ik mag de voet weer gaan belasten. Ik heb meteen een afspraak bij de fysiotherapeut gemaakt om zo snel en goed mogelijk weer te gaan lopen. De prognoses zijn goed en ik ga er dan ook vanuit dat ik maandag 8 mei weer aan het werk ga. Misschien nog met krukken, maar dan ben ik ieder geval een stuk mobieler. Ik kijk er naar uit!

Ik wens iedereen prettige paasdagen en een fijne vakantie!

Tot gauw,
Juf Petra

Kaartverkoop TMO
I.v.m. Pasen wordt de verkoop van de strippenkaarten voor de TMO verplaatst naar dinsdag 18 april.

Dringende oproep
Wie wil ons volgend schooljaar helpen om de schoolbibliotheek open te houden? We zijn op zoek naar zeker 5 ouders, die 1 x in de 2 weken een uurtje helpt bij het uitlenen van de boeken. De school maar vooral de kinderen zijn hier heel erg mee geholpen. Opgeven kan bij de directie.


Prettige Paasdagen allemaal!

Team OBS 't Pierement