Nieuwsbrief OBS 't Pierement 19 mei 2017


 
Nieuwsbrief OBS 't Pierement 19 mei 2017

Beste ouders/verzorgers,Welkom
Varshika komt 22 mei voor het eerst bij ons op school en Jesse wordt die dag vier jaar. Samen starten zij in de Tamboerijn.
Daan en Naomi starten volgende week in de Trompet. Alle kinderen van harte welkom en we wensen jullie een fijne schooltijd.
 


Opening Peuterspeelzaal Eigenwijs
Per maandag 12 juni zal de nieuwe peuterspeelzaal in basisschool ‘t Pierement opengaan. Vanaf deze datum heet de peuterspeelzaal Peuterspeelzaal Eigenwijs en is geopend op de maandag en donderdag.
In de bijlage vindt u de brief met de volledige informatie.
 


Fietsexamen groep 7/Accordeon
Afgelopen woensdag hadden de kinderen uit de Accordeon hun fietsexamen en iedereen is geslaagd! Van harte gefeliciteerd.
 
Leerkrachten groep 1/2
Het is gebleken dat iedereen nog even moet wennen aan de nieuwe werkdagen van onze collega’s in de onderbouw. Onderstaand ter info het werkrooster, incidenteel kan er van werkdag geruild worden.

Groep 1/2a Trompet
Maandag juf Elke
Dinsdag juf Elke
Woensdag (om de week) Juf Elke/juf Nannette
Donderdag Juf Nannette
Vrijdag Juf Nannette
 
Groep 1/2b Tamboerijn
Maandag Juf Ineke
Dinsdag Juf Ineke
Woensdag Juf Ineke
Donderdag Juf Elke
Vrijdag Juf Ineke
 
Klassenouders attentie!
Zoals eerder aangekondigd zijn we intern "verhuisd" met onze mail/agenda/documenten enz. omgevingen. Omdat u als klassenouders ook beschikt over deze functionaliteiten is het voor u ook zaak uw gegevens te updaten.
Graag verzoeken we u uw privémail adres (deze zullen we eenmalig gebruiken) te sturen naar ict@obs-pierement.nl en hierin op te nemen uw naam en welke klassenouder u bent. (Dus... Voornaam Achternaam  klassenouder van Harp bijv.) U krijgt dan per privé mail de inloggevens en een tweetal documenten. U ontvangt vanaf deze week woensdag géén mail meer in uw oude omgeving. 
 
Planning afname Cito toetsen
De afname van de CITO toets is als volgt gepland. De afname vindt plaats op 12 en 13 juni, de week van 19 t/m 23 juni en een uitloop van 26 en 27 juni.


Bericht van de sportcommissie:
Vanaf maandag 1 mei t/m vrijdag 21 juli start de buurtsportwerk van SPURD weer.
Elke donderdag van 15.30 tot 17.00 staat SPURD weer in het driegangpark met kano’s
het springkussen en sport en spel. Toegang is gratis. Voor meer informatie kun je kijken op info@spurd.nl
 
Inschrijven voor de avondvierdaagse is niet meer mogelijk via school. Mocht je toch nog mee willen lopen met school dan
kun je je inschrijven op de avond zelf bij Concordia. Koemarkt 45 Purmerend
 
De sportcommissie

Formatie volgend schooljaar
Als directie en team zijn wij al enige tijd druk bezig met de formatie voor volgend schooljaar.  Zodra wij meer informatie hebben over de formatie en het duidelijk is welke leerkracht voor welke groep komt te staan wordt u geďnformeerd.
  
Vervanging juf Maartje
Wanneer juf Maartje met zwangerschapsverlof gaat zal juf Cora haar vervangen. Juf Cora is de laatste weken van dit schooljaar dan vijf dagen aanwezig. Het zwangerschapsverlof van juf Maartje gaat in op 19 juni, woensdag 14 juni is dan haar laatste dag voor de groep.
De woensdagen dat juf Cora en juf Maartje voor groep 8 staan worden overgenomen door juf Petra. Juf Petra zal de laatste weken dus fulltime voor groep 8 staan.
Wij hopen u zo voldoende geďnformeerd te hebben. Voor vragen kunt u altijd bij de directie terecht.

 
Juf Esther is voorlopig nog afwezig. Zij heeft problemen met haar knie waardoor haar been is opgezet en zij deze niet kan belasten. De ouders van groep 4/Harp zijn middels een mail brief op de hoogte gesteld.
 


Verkeersveiligheid rondom scholen
Misschien heeft u als ouder van een basisschoolleerling wel een keer contact gehad met de afdeling Handhaving van de gemeente Purmerend. En wellicht vraagt u zich zelfs af wat deze afdeling eigenlijk doet bij de basisscholen. Graag leggen wij dat aan u uit.
 
Wij ondersteunen de scholen binnen onze gemeente om te realiseren dat kinderen veilig naar school kunnen. Dat betekent dat wij bijvoorbeeld kijken naar parkeergedrag.
Helaas treffen we vaak verkeerd geparkeerde auto’s. Deze auto’s staan of buiten de parkeervakken, op de stoep, op de hoek of vlak voor een oversteekplaats. De auto’s staan dan niet enkel hinderlijk maar vaak ook gevaarlijk, omdat ze het zicht op het overige verkeer belemmeren.
De kinderen, die veelal druk en afgeleid zijn en vaak ook hollen, zien bij het oversteken dus niet of er auto’s aankomen. Ook worden ze soms gedwongen op de weg te lopen, omdat er auto’s op het trottoir staan. Dit levert echt regelmatig een levensgevaarlijke situatie op. Daarom staan wij vaak bij de scholen, voor veiligheid van uw kind!
 


Dagje Junior Handhaving:
Vandaag presenteerden wij het e.e.a. aan groep 8.
In onze presentatie kwamen diverse onderwerpen aan bod, zoals de rol van de afdeling handhaving Van de gemeente. Wij geven voorlichting over verkeersveiligheid, straatafval en enkele andere zaken waar kinderen mee te maken kunnen krijgen op straat.
Ook gaan wij met enkele leerlingen van groep 8 die dag het verkeer gaan regelen. Dit zullen wij op de haal- en brengtijden gaan doen.

Kijk voor meer foto's op de website.

Wij wensen u een fijn weekend !

Team van ´t Pierement