Nieuwsbrief OBS 't Pierement 24 mei 2017


 
Nieuwsbrief OBS 't Pierement 24 mei 2017

Beste ouders/verzorgers,

Werkweek
Vandaag komen de groepen 3,4,7 en 8 weer thuis van de werkweek. Wat hadden ze een geluk met het weer! Alles is goed verlopen en iedereen heeft een lekker lang weekend om uit te rusten. Zo af en toe komen er foto's bij op de website. Kijkt u bij "nieuws". http://www.obs-pierement.nl/allNews/ 
 
Cito Eindtoets
Zoals eerder aangegeven hebben de kinderen uit groep 8 super hard gewerkt voor de Eindtoets. Ouders zijn bij juf Petra op gesprek geweest om de scores van de kinderen door te spreken. Deze week hebben wij de schoolscore van de Eindtoets ontvangen en wij hebben een voldoende gescoord!
Zonder correctie scoren we 535,7, de norm is het landelijk gemiddelde, 535,1.
Wij zijn meer dan trots op de kinderen en de leerkrachten, goed gedaan!
 
Klushulp gevraagd
Welke ouder wil ons helpen om twee banken in elkaar te zetten?
Het gaat om twee IKEA banken die op het podium komen te staan als leesplek voor de kinderen. U kunt zich melden bij juf Hetty. Alvast bedankt.Fijn lang en zonnig weekend!!

Team van OBSīt Pierement