Nieuwsbrief OBS 't Pierement 2 juni 2017


 
Nieuwsbrief OBS 't Pierement 2 juni 2017

Beste ouders/verzorgers,

Pinksteren
Maandag 5 juni zijn de kinderen vrij, de school start weer op 6 juni.


 
MR
Op 8 juni vergadert de MR. Deze bijeenkomsten zijn openbaar, de vergadering start om 19.30 uur.

Gedurende het schooljaar hebben wij, namens het ouderfonds, verschillende oproepen gedaan voor de betaling van de vrijwillige ouderbijdrage. Langzamerhand komt het eind van het schooljaar in zicht. Zoals elk jaar wordt er een begroting gemaakt om te bepalen waar het geld van het ouderfonds komend schooljaar aan zal worden besteed. Dit bericht is bedoeld om jullie inzicht te geven waaraan het geld afgelopen schooljaar werd besteed en daarmee het belang van deze vrijwillige bijdrage duidelijk te maken.
 
Afgelopen jaar is er een bijdrage vanuit het ouderfonds geweest voor de verschillende commissies (sport-, Sinterklaas-, Kerst en St Maartencommissie). Maar ook is er gereserveerd voor het afscheid groep 8 en wordt het klassengeld (geldpotje per klas dat door leerkracht uitgegeven kan worden aan materialen voor de klas bijvoorbeeld t.b.v. Moederdag) uit het ouderfonds betaald.
Er wordt tevens een substantiële bijdrage gedaan aan de schoolreisjes/werkweken. Zonder deze bijdrage zouden er minder excursies gedaan kunnen worden. Daarnaast moet er ook bankkosten en administratieve kosten betaald worden.
 
Zoals jullie weten wordt alles steeds duurder en m.n. ook de extra activiteiten die er nu juist voor zorgen dat jullie kind een leuke basisschooltijd heeft. In de loop der tijd zijn er daarom al activiteiten geschrapt of is de bijdrage vanuit het ouderfonds nooit bijgesteld. Vanuit de verschillende commissies komen er dan ook geluiden dat de begrote bedragen niet meer toereikend zijn.
 
Voor het komend schooljaar zullen we kritisch moeten kijken waar het geld van het ouderfonds aan uitgegeven zal worden. Dit zou bijvoorbeeld kunnen betekenen dat er komend schooljaar geen geld is voor een schoencadeautje of er minder excursies tijdens de werkweken worden gedaan.  Jullie zullen begrijpen dat het daarom van groot belang is dat er voor alle kinderen een ouderbijdrage wordt betaald. Alhoewel het een vrijwillige bijdrage is, hopen wij dat we middels dit bericht duidelijk hebben kunnen maken dat er zonder deze bijdrage steeds minder extra dingen gedaan kunnen worden voor de kinderen.
 
Wij hopen dat deze uitleg e.e.a. duidelijk heeft gemaakt en  vragen (indien u dat nog niet gedaan heeft) de bijdrage alsnog over te maken op onze rekening bij de ING Bank t.n.v. Ouderfonds voor OBS ’t Pierement, rekeningnummer NL47 INGB 0000 0308 93, onder vermelding van de naam van uw kind en de klassennaam.
 
Namens het ouderfonds,
 
Petra Schröder
Suzanne Mulder
Gevonden voorwerpen
Dinsdag 6 t/m donderdag 8 juni worden alle gevonden voorwerpen uitgestald in de Grote Zaal, vrijdagochtend wordt alles weer weggehaald. Kleding die niet wordt opgehaald, wordt bewaard voor de volgende kledingactie. Loopt u dus even langs om te kijken of er iets van uw kind bijzit.

Podiumupgrade
Wij hebben in de school een podium waar we optreden. Het podium was een beetje saai, oud en lelijk en de directie dacht: wij gaan het opknappen met 2 paar banken en 3 tafeltjes en 1 gordijn en 4 meiden van de Viool (groep 6) hebben dat gedaan.En dit is het eindresultaat!!!

Oproep van de sportcommissie!
Wij zijn nog op zoek naar ouders, opa of oma’s of andere familieleden die op 1 avond tijdens de wandelvierdaagse
de limonadeposten wil verzorgen!

 

Wat moet je doen:
Je haalt de spulletjes ‘s middags op op school en gaat ‘s avonds op de aangegeven plaats staan.
Je schenkt drinken in en zet de koekjes klaar. Als school langs is geweest, ruim je de boel weer op en je geeft de volgende ochtend alles weer op school af in het lokaal van juf Hetty.
 
We zijn nog op zoek naar iemand voor de maandag, dinsdag en woensdag voor de 5 kilometer.
Vanaf vanmiddag hangen er intekenlijsten bij de klassen waarop je kan inschrijven.
Schrijf je in! Het is niet veel werk, erg gezellig en de kinderen zullen je dankbaar zijn als ze halverwege wat te drinken krijgen!

Ermelo
Het is een leuke werkweek geweest, de korte verslagjes hieronder zeggen genoeg!

We gingen met de bus naar Ermelo! En dat deden we met groep 3 en 4.En dat deden wij in groepjes. We sliepen in een boederij en daar waaren heel feel kaamers.En we kwaamen 3 riders teegen en jongvrauw teegen.Maar de bonte avond was ook echt super leuk.En we gingen 2 nagjes slapen en daarna gingen wij naar huis.

Van Gigi groep 4
 
Ermelo!!!!!
Ik vond het super leuk maar de konijntjes.
Het leukst vond ik de bonte avond.
Dank je wel voor de leukste schoolreis van de wereld!

 
Van Jamie groep 4
 
Ermelo!!!
Het begon ale maal in de bak daar zagen we een ridder (vader van gigi).
En die vertelde ons over de albertshoefen dat was een kasteel dat in de brand vloog door de bbq
We hebben nog helen leuken dingen gedaan
En de volgende dag deden we de speurtocht naar de jonk vrouw en we deden de bonten avond
En gingen de volgenden dag naar huis    !!!!   lekker thuis slapen!!!!!!!

 
Van Simone groep 4


Muzikaal optreden.
Op woensdag 5 juli laten de kinderen van de Panfluit zien wat zij dit jaar geleerd hebben tijdens de muzieklessen van de muziekschool-docenten.
U bent van harte welkom in de grote zaal, vanaf kwart voor 9!Kalenderblad juni
In de bijlage als pdf.
Voor ouders die de kalender graag direct willen benaderen hieronder de link. Op de website staat deze ook. Achter "klik hier voor de webkalender"
 
https://outlook.office365.com/owa/calendar/7714766934d441a89ad74dd2ab6bf9f7@obs-pierement.nl/4070e9bc31ea4d57a5de68b76f84b35e14336488620636642322/calendar.html Fijn pinksterweekend!

Team van OBS´t Pierement