Prikactie 27 juni 2017

                                                                                              

 

Beste Ouders /Verzorgers,

Hierbij willen wij u graag informeren over een actie die onlangs vanuit het PO (primair onderwijs) is gestart. Inmiddels hebben ruim 41.000 leerkrachten zich bij deze actie aangesloten. Ons bestuur en wij als team hebben aangegeven achter deze actie te staan. We vinden het belangrijk dat u als ouder ook weet wat deze actie inhoudt.

De twee hoofddoelen van deze actie zijn:

∑       Een eerlijk salaris
∑       Minder werkdruk

We eisen een flinke investering in het basisonderwijs en een eerlijk salaris. Het is vijf voor twaalf dus het is nog niet te laat, maar het moet nu gebeuren. Daar zijn ook onze sociale partners het over eens.  OPSPOOR ons schoolbestuur schaart zich achter haar medewerkers.

Ons doel is om onze eisen naar tevredenheid vertaald te zien in het aankomende regeerakkoord. Hier zijn onze onderhandelaars en de sociale partners druk mee bezig.

Op de website www.poinactie.nl kunt u ook meer informatie vinden over de actie.

Mocht u de actie willen ondersteunen kunt u dit doen door de petitie te ondertekenen op www.pofront.nl  

Of u kunt lid worden van de oudergroep op facebook, PO in actie-ouders.
https://www.facebook.com/groups/1722004301430997/  

Op dinsdag 27 juni gaan honderden basisscholen in het land een uur later beginnen om zodoende de landelijke aandacht op deze actie te vestigen.  De aankondiging en uitleg van deze actie kunt u terug kijken in de uitzending van Eva Jinek van dinsdag 6 juni jl.

Ook onze school doet aan deze actie mee.

Dus: op dinsdag 27 juni begint de school om 9.30 uur.

Het bestuur ondersteunt deze prikactie en vraagt u om uw begrip.

Wij hopen dat ook u onze actie steunt en dit actief op een van bovenstaande manieren aangeeft.
 

Met vriendelijke groet, 

Lizzy Heistek en Natascha Boelens

Directie obs ít Pierement