Nieuwsbrief OBS 't Pierement 23 juni 2017


 
Nieuwsbrief OBS 't Pierement 23 juni 2017

Beste ouders/verzorgers,Welkom op school
Nieuw bij ons op school is Deeksha in de Trompet en Chaiyo en Feline in de Tamboerijn. We wensen jullie een hele fijne schooltijd toe.


OuderRaad OBS 't Pierement
Het aankomende schooljaar gaan wij van start met een Ouderraad. De Ouderraad organiseert verschillende activiteiten op school.
Denk hierbij aan Sint Maarten, de cadeautjes met Sinterklaas, de kerstviering, Pasen, sport activiteiten en de musical.
Daarnaast probeert de Ouderraad de communicatie tussen ouders/verzorgers en school te bevorderen.
Op dit moment zijn we druk bezig met het samenstellen van de ouderraad, in het nieuwe schooljaar willen wij ons aan u voorstellen middels de Nieuwsbrief.
De Ouderraad vergadert meerdere keren per jaar,  Rina Boom en Nannette Langenberg vertegenwoordigen de school tijdens deze bijeenkomsten en Claudia Carvalho namens de ouders. 
De vergaderingen zijn openbaar en u bent van harte welkom om een vergadering bij te wonen.

De penningmeester van de Ouderraad van OBS 't Pierement beheert de gelden die zijn verkregen uit de vrijwillige ouderbijdrage, 26 EURO per leerling per jaar. 
De Ouderraad is voor het organiseren van de activiteiten afhankelijk van deze inkomsten.

Namens de OR leden,
Claudia Carvalho
Nannette Langenberg
Rina BoomIJsjes brengen verkoeling!
Een leuke verrassing van de ouders. Vanuit het ouderfonds zijn er op donderdag allemaal ijsjes uitgedeeld. Na een warme week zwoegen op o.a. Cito toetsen een zeer welkome verfrissing. Het was wel snel likken geblazen. Het ijs droop door de hitte snel van de stokjes af.
 

 

Prikactie 27 juni
Dank voor de positieve reacties vanuit de ouders.
Nogmaals in het kort de informatie over de Prikactie;
Op dinsdag 27 juni gaan honderden basisscholen in het land een uur later beginnen om zodoende de landelijke aandacht op deze actie te vestigen.
De twee hoofddoelen van deze actie zijn:
  • Een eerlijk salaris
  • Minder werkdruk
Ook onze school doet aan deze actie mee.
Op dinsdag 27 juni begint de school om 9.30 uur.
Het bestuur ondersteunt deze prikactie en vraagt u om uw begrip.


 
Nieuws van de MR
Twee kandidaten hebben zich aangemeld voor de MR ouderlid verkiezing, Jennifer in t Veld en Karin Poort.
Op woensdag 20 mei 2017 zijn alle uitgebrachte stemmen officieel geteld. De opkomst was 31,3% van het aantal stembrieven dat is uitgedeeld.
Jennifer in t Veld heeft 12 stemmen gekregen (25% van de uitgebrachte stemmen) en Karin Poort 36 stemmen (75% van de uitgebrachte stemmen)
Beide kandidaten zijn door Suzanne Mulder, voorzitter MR, direct op de hoogte gesteld.
Karin Poort is tijdens de afgelopen MR vergadering al aangeschoven om zich alvast voor te bereiden voor haar komende MR periode.
Het volledige verkiezingsverslag is binnenkort te lezen op de MR pagina van de website van OBS t Pierement.
 
Wij wensen u een heerlijk, verfrissend weekend!

Team van OBSt Pierement