Nieuwsbrief OBS 't Pierement 7 juli 2017


 
Nieuwsbrief OBS 't Pierement 7 juli 2017


Beste ouders/verzorgers,


Welkom
Naomi en Jesse zijn begonnen op school. Wij wensen jullie heel veel plezier. Na de zomervakantie mag Oscar beginnen. Alvast heel veel succes gewenst!

Formatie
Bij deze nieuwsbrief ontvangt u de formatie (klik hier voor de bijlage) van volgend schooljaar. Voor de kinderen altijd weer spannend, welke juf krijg ik volgend schooljaar. Voor ons als team een hele puzzel. Wij zijn er ook dit jaar goed uitgekomen en kunnen ons met z’n allen vinden in de formatie. Onderaan in de nieuwsbrief leest u een persoonlijk stukje van juf Thea en juf Martina.

Ook de plannen voor volgend schooljaar liggen klaar. We gaan aan de slag als team met de volgende onderwerpen:

· Gedifferentieerde instructie: Na het ADI/GIP model gaan we ons verdiepen hoe we op alle niveaus het beste instructie kunnen geven en verdiepen wij ons in de hogere orde denkvragen van Bloom.

· De schoolcultuur

Daarnaast gaan we werken in leerteams. Een leerteam bestaat uit een aantal teamleden die aan de slag gaan met een onderwijskundig onderwerp. Ze gaan dit onderwerp voor onze school onderzoeken en ontwikkelen. U moet hierbij denken aan ICT, profilering van ‘t Pierement en een doorgaande lijn peuters, kleuters, groep 3. We willen u op de hoogte houden van deze ontwikkelingen middels de nieuwsbrieven.

Studiedag 30 juni
Afgelopen vrijdag was een studiedag waarbij we de leerresultaten aan de hand van de Cito hebben besproken. We zijn trots op wat de leerlingen én leerkrachten de afgelopen periode bereikt hebben: Alle groepen behalen minimaal een voldoende of hoger op het vak Begrijpend Lezen, DMT (technisch lezen) én op het Rekenen en Wiskunde. Dit betekent dat alle groepen vooruit zijn gegaan in leerresultaten. Daarnaast zoals reeds eerder vermeld, groep 8 een mooi resultaat van 535.7 op de Eindtoets. We kunnen concluderen dat we een goede weg zijn ingeslagen en streven naar het behoud van deze mooie resultaten.

Tevredenheidsonderzoek
Afgelopen week hebben de kinderen van groep 5 t/m 8 een tevredenheidsonderzoek digitaal ingevuld. Wij willen dit onderzoek jaarlijks afnemen om beter inzicht te krijgen waar wij goed in zijn en waar nog verbeteringen in te nemen zijn. De uitslag bespreken we met de kinderen, met de MR en ook de vervolgacties. We houden u op de hoogte.

Zoekieclub
De ouders van de leerlingen van de Zoekieclub hebben een uitnodiging ontvangen om op 14 juli de tentoonstelling te bezoeken.

Teamuitje
Ons jaarlijks teamuitje was dit jaar in Artis. We kregen een inspirerende rondleiding met als thema leiderschap, samenwerking en communicatie in het dierenrijk.


 

Rapporten
Vrijdag 14 juli worden de rapporten aan de leerlingen van groep 2 t/m 7 meegegeven. Gesprekken worden gevoerd op verzoek van leerkracht of ouders. Mocht u behoefte hebben aan een gesprek dan kunt u dat bij de leerkracht van uw zoon/dochter aangeven.
De kinderen uit groep 8 krijgen het rapport mee op de afscheidsavond.
In september zijn er startgesprekken/kennismakingsgesprekken met de leerkracht(en).

Van de TMO
Voordat de drukte van de laatste schooldagen weer voor de deur staan willen wij, de Tmo groep, alle ouders bedanken voor het vertrouwen dat jullie in ons hebben .
Dank voor alle lieve kaartjes , werkjes en traktaties die wij het afgelopen schooljaar weer hebben mogen ontvangen!
Wij hebben weer genoten van jullie kinderen ......

Hele fijne vakantie en we hopen allen kinderen in september weer te zien.

Eigenwijs SKOP
Wat een ontzettend fijn welkom hebben wij mogen ontvangen van alle kinderen van ‘t Pierement. Er was een geweldig lied gemaakt met kinderen die in een haag met oranje vlaggetjes stonden. We werden er stil van en waren diep onder de indruk.
Onze dank is dan ook ontzettend groot.

Ons Thema “oef wat warm” houdt zeker zijn eer aan! Wat is het heerlijk buiten! Woensdagochtend 5 juli sluiten wij ons thema af door een duik te nemen in het zwembad van Purmerend, dit was weer een leuk en gezellig feestje.

De leidsters van PSZ Eigenwijs


Onderstaand een persoonlijk stukje van juf Thea en juf Martina.

Beste ouders,

Na ruim 25 jaar neem ik afscheid van ’t Pierement. Ik ga verder als interim intern begeleider in Amsterdam en omstreken. Vrijdag 21 juni, de laatste schooldag, doe ik de deur van mijn werkkamer voor het laatst achter mij dicht. Maar niet zonder jullie als ouders hartelijk te bedanken voor de prettige samenwerking en voor het vertrouwen dat jullie in mij hebben gehad. De ontwikkeling van kinderen gaat niet altijd over rozen. Dat raakt je als ouder want je wil het beste voor je kind. Ik kijk met een goed gevoel terug op de gesprekken die we samen hebben gevoerd in de zoektocht naar wat het kind, jullie kind, nodig heeft. Ieder kind is uniek en er bestaan geen kant en klare oplossingen. Het vraagt afstemmen. Dit ‘in gesprek’ zijn en blijven heb ik zeer gewaardeerd en komt mijn inziens het kind, jullie kind, ten goede. Het proces van leren (leren leren) is even belangrijk als het resultaat. Misschien zelfs nog wel belangrijker. Het gaat over zelfvertrouwen. Over jezelf kunnen zijn en in jezelf geloven. Ik wens jullie, samen met de kinderen, een leerzame tijd op ’t Pierement en voor de toekomst.

Loslaten is niet gemakkelijk. Ik zal jullie missen. Lieve groet Thea.\
 

Nieuwe horizon

Na heel wat jaartjes ben ik uit het jasje van 't Pierement gegroeid en toe aan wat anders. Daarom neem ik eind van dit schooljaar afscheid van 't Pierement.
In september start ik op de Van Randwijkschool in Ilpendam. Daar word ik voor vier dagen per week de juf van groep 7/8.

De vernieuwende weg die deze school op onderwijsgebied is ingeslagen trekt mij heel erg aan. Het biedt mij de kans nieuwe ervaringen en kennis op te doen waardoor mijn horizon weer breder wordt. De kennis en ervaringen die ik opgedaan heb met betrekking tot de meer begaafde leerling kan ik daar heel goed in meenemen.

Alle kinderen en ouders heel hartelijk bedankt voor alle steun, vertrouwen en waardering de afgelopen jaren. De oprechte betrokkenheid en samenwerking heb ik als zeer fijn ervaren en ik kan daar met een zeer goed gevoel op terug kijken. Dank jullie wel!

Fijne vakantie allemaal. Liefs juf Martina!

Afscheid
Vrijdag 21 juni is er de mogelijkheid om juf Thea en juf Martina gedag te zeggen. Om 12.10 uur bent u welkom om in de grote zaal afscheid te nemen. U bent van harte uitgenodigd.

Bezoek Molentocht
Maandag 10 april ging groep 6 op bezoek bij de Molentocht. We gingen daar zonnebloemen zaaien. Toen we binnen kwamen werden we in groepjes verdeeld. Daarna moest elk groepje in de hofjes een aantal bewoners ophalen.
Toen iedereen was opgehaald kregen we limonade met koek en gingen we aan de slag. Elk groepje kreeg een aantal potjes met aarde en konden de zonnebloemen gezaaid worden. Op de potjes kwamen stickers met de namen van de personen die de zaden gezaaid hadden.
Na het zaaien brachten de kinderen de bewoners weer terug naar de hofjes. Na het opruimen hebben alle kinderen een pen gekregen en een doosje pepermuntjes.
Afgelopen week hebben we van de Molentocht een mail gehad met daarbij een foto van de zonnebloemen. De bloemen zijn flink gegroeid en zien er prachtig uit.

Kira groep 6 Viool.
 

Wij wensen u een fijn weekend!

Team van ´t Pierement