Nieuwsbrief OBS 't Pierement 14 juli 2017


 
Nieuwsbrief OBS 't Pierement 14 juli 2017


Beste ouders/verzorgers,


De laatste week van dit schooljaar is alweer in zicht. Wij zijn als directie dit schooljaar nieuw gestart op ‘t Pierement. Wij willen u bedanken voor jullie welkom en vertrouwen in ons en het team. Samen met ouders staan wij tenslotte sterk. Als directie zijn wij  trots op wat de leerlingen én de leerkrachten het afgelopen jaar bereikt hebben. Er is hard gewerkt en dat is onder andere terug te zien in de resultaten. We kunnen concluderen dat we op de goede weg zijn. Volgend schooljaar zullen wij ons richten op het geven van  gedifferentieerde instructie en het stellen van de hogere orde denkvragen van Bloom. Daarnaast gaat het team werken in leerteams en richten wij ons op het behoud van de leerresultaten. Wij zien ernaar uit om na de zomervakantie weer aan de slag te gaan.
In deze brief vindt u het vakantierooster, de vrije dagen, het gymrooster en nogmaals de schooltijden.
Naast deze informatie hebben wij een blijde boodschap. Natascha Boelens is in verwachting van haar tweede kindje en zal volgend schooljaar na de herfstvakantie met zwangerschapsverlof gaan. Na haar verlof zal zij weer vier dagen verbonden zijn aan zowel De Delta als ’t Pierement.
Volgende week zien wij elkaar nog maar wij willen u via deze weg alvast een hele fijne zomervakantie toewensen en zien iedereen graag weer op maandag 4 september.

Formatie
De formatie is rond en we hebben twee enthousiaste leerkrachten gevonden die bij ons volgend jaar komen werken. Inge Out gaat volgend jaar in groep 7 werken op de maandag, dinsdag en woensdag. Jeannine Tissink gaat volgend jaar in groep 6 werken op de dinsdag, woensdag en donderdag. Inge Out heeft al kennis gemaakt met de kinderen, Jeannine probeert dit ook nog te doen dit schooljaar. Beiden  hebben ruime ervaring in het lesgeven in de midden – en bovenbouw. We heten ze van harte welkom. In de Nieuwsbrief van volgende week zullen zij zich aan u voorstellen.
 
Schooltijden
Bij het bepalen van de schooltijden en vakanties hebben wij ons gericht naar de uitgangspunten die ons schoolbestuur, OPSO-Purmerend, heeft geformuleerd:

  • Een lesrooster van tenminste ca. 950 uur per jaar.
  • Gelijke schooltijden voor alle klassen.
  • De Meivakantie is dit schooljaar twee weken en valt gelijk met alle OPSPOOR-scholen.
 
maandag t/m vrijdag
 
’s morgens groep 1 t/m 8   08.30 - 12.00 uur
’s middags groep 1 t/m 8 13.00 – 15.00 uur
vrijdagmiddag groep 1 t/m 8 13.00 – 14.30 uur
woensdag groep 1 t/m 8 08.30 -  12.00 uur
 
 
 
Vakantieregeling 2017-2018 (ook op de website te vinden)
Vakanties
Herfstvakantie 23-10-’17 t/m 27-10-‘17
Kerstvakantie 25-12-’17 t/m 05-01-‘18
Voorjaarsvakantie 26-02-’18 t/m 02-03-’18
Meivakantie 30-04-’18 t/m 11-05-’18
Zomervakantie 21-07-’18 t/m 02-09-’18
 
Vrije dagen
5 december halve dag 12.00 uur vrij
22 december halve dag 12.00 uur vrij
Goede Vrijdag 30-03-’18
Tweede Paasdag 02-04-‘18
Koningsdag 27-04-’18
Tweede Pinksterdag 21-05-’18
Derde Pinksterdag (kinderen vrij, teamleden aanwezig) 22-05-’18
 
Studiedagen
Studiedag 18-09-’17
Studiedag 26-01-’18
Studiedag 19-02-‘18
Studiedag 05-03-’18
Studiedag 29-06-’18

 
De studiedagen sluiten zoveel mogelijk aan bij een vakantie of een weekend zodat er niet midden in de week een studiedag plaatsvindt. Een aantal studiedagen wordt door de directie georganiseerd in samenwerking met externe partijen. Naast onze vakanties moeten wij rekening houden met hun planning.
 
Bewegingsonderwijs
Aankomend schooljaar krijgen de kinderen uit groep 3 tot de Meivakantie gymonderwijs van meester Tijmen in het speellokaal van de kleuters. We hebben na goed overleg hiervoor gekozen omdat het lopen naar en van de sporthal voor deze kinderen nog behoorlijk ver is.
Na de Meivakantie start de gymles voor deze kinderen in de sporthal De Vaart.
De kinderen van de onderbouw en groep 3 tot de Meivakantie, hebben bewegingsonderwijs in het speellokaal van de school. Hiervoor hebben de kinderen alleen gymschoenen (liefst zonder veters) en een lichte zool nodig. Wilt u die, voorzien van naam, mee naar school geven? Ze worden in de klas bewaard. Vooral bij slecht weer zal van het speellokaal gebruik gemaakt worden. Bij mooi weer zullen de kinderen vaker buiten spelen.
De kinderen van groep 4 t/m 8 krijgen bewegingsonderwijs in sporthal De Vaart van onze vakdocent Tijmen Meijer. Voor de gymlessen hebben de kinderen gymschoenen en sportkleding nodig.  
De deur van de sporthal gaat om 12.55 uur open, de gymnastiekles begint direct om 13.00 uur.
Het gymrooster voor schooljaar 2017 -2018 ziet er als volgt uit:
 
Maandag
09.45 uur – 10.45 uur: Viool, groep 6
11.00 uur – 12.00 uur: Blokfluit, groep 3 tot de Meivakantie in de speelzaal van de
                                 School.
 
13.00 uur – 14.00 uur: Accordeon, groep 7
14.00 uur – 15.00 uur: Drumstel, groep 8
 
Dinsdag
13.00 uur – 14.00 uur: Panfluit, groep 5
14.00 uur – 15.00 uur: Klarinet, groep 4
 
Om de organisatie rond het brengen en halen naar sporthal de Vaart veilig en verantwoord te laten verlopen lopen of fietsen er altijd hulpouders mee. Groep 4 wordt bij de sporthal De Vaart opgehaald.
Let op! De gymlessen starten gelijk al de eerste schooldag. Dus gymspullen meenemen!
 
 
Hulpouders
Het afgelopen jaar zijn er weer veel ouders die de school en dus de kinderen en teamleden op verschillende manieren hebben geholpen. Al deze ouders willen wij bedanken voor hun inzet zonder jullie was het niet mogelijk geweest om alles te organiseren en voor elkaar te krijgen, dank daarvoor!
Naast de hulpouders heeft ’t Pierement verschillende commissies, bibliotheekouders, TMO ouders en een MR die veel voor de school betekenen. Ook deze ouders willen wij bedanken voor hun inzet en betrokkenheid.
Iedere groep heeft een eigen klassenouder, deze ouders worden middels een kaart van de leerkracht van de groep bedankt.
 
De laatste schooldag (21 juli)
Groep 8 is na de musical vrij, alle andere kinderen zijn de laatste schooldag om 12 uur vrij en dan start de zomervakantie. Lizzy Heistek is deze dag aanwezig op ’t Pierement en Natascha Boelens op de Delta.
 
Musical groep 8
Dinsdag 18 juli presenteert groep 8 de afscheidsmusical ‘Achtbaan’.  ’s Morgens is de generale repetitie waarbij de kinderen van groep 3 t/m 7 komen kijken. In de middag worden er musicalliedjes gezongen voor de groepen 1/2.
’s Avonds vindt de musical plaats voor alle genodigden. Wij kunnen u nu al vertellen dat het een spetterende avond zal worden.
 ​​​​​​

A.s. dinsdag, 18 juli, zal groep 8 afscheid nemen. Traditiegetrouw doen zij dit met de opvoering van een musical. 's Avonds zal de musical worden opgevoerd voor genodigden, maar 's ochtends van 08.45 - 10.00 uur zal de generale repetitie zijn voor alle kinderen en leerkrachten van de school. Ook oud-leerlingen zijn bij de generale repetitie van harte welkom. Dus mocht je willen komen, dan kun je vanaf 08.35 uur plaatsnemen in de grote zaal. 
 
Alvast veel plezier!
De leerlingen van groep 8

De OnderZoekieDag (geschreven door de ZoeKie ploeg)

De OnderZoekieDag, waar ook ouders van ons waren uitgenodigd,  begon met een introductie van Martina van der Horst en Timo Lambregts, groep acht was als eerste aan de beurt. Je kon: vragen stellen ( Denzel de Reuver) , programmeren (Miquel Rem, Colin Boschma en Timo Lambregts.) tekenen (Krista Schreuders), plastic onderzoeken (Mijntje Vijge), kritich denken (Allemaal) en foto’s maken (Lieske Vijge).
De groepen ( groep 8, groep 7, groep 6 en groep 5) waren erg enthousiast, ze werkten goed mee. De Zoekie kinderen waren erg blij met die enthousiasme. Een geslaagde ochtend dus.

 
Marktstadrun

Beste kinderen en ouders ,
Op zondag  10 september aanstaande organiseert Stichting Marktstadrun de 1 Engelse mijl
 (+/- 1,7 km) kids run voor kinderen van de basisschool in Purmerend en omstreken.  
Wil je zoon/dochter  ook meedoen aan dit sportieve  en leuke evenement?
Dan kun je hem/haar  inschrijven op dinsdag 5 september of  woensdag 6  september om 8.30.
Wij van de sportcommissie zullen dan aan een tafel  zitten in de grote zaal om alle inschrijvingen te regelen.
Inschrijfkosten zijn: € 5,- per kind.

Wat maakt deze loop zo bijzonder? :
Er wordt gestreden in verschillende leeftijdscategorieën bij zowel de jongens als de meisjes
Een gezamenlijke warming up in het startvak
Bij de jongste kinderen 4-6 jaar mogen ouders meelopen
Finish op de Koemarkt
Een prachtig parcours door het centrum van Purmerend
Voor alle kinderen een mooie medaille, een ijsje van Multi-ijs en veterclips van Bracks

Van alle deelnemende groepen kan een leuke groepsfoto gemaakt worden
Meer informatie over tijden en waar te verzamelen volgt na de zomervakantie.

De sportcommissie
 

Wij wensen u een fijn weekend!

Team van ´t Pierement