Extra Nieuwsbrief OBS 't Pierement 17 juli 2017


 
Nieuwsbrief OBS 't Pierement 17 juli 2017


Beste ouders/verzorgers,

Helaas zijn er wat foutjes geslopen in het gymrooster. Hieronder vindt u de juiste versie. Ook ontvangt u nog een stukje over de high tea op de laatste schooldag.

Bewegingsonderwijs
Aankomend schooljaar krijgen de kinderen uit groep 3 tot de meivakantie gymonderwijs van meester Tijmen in het speellokaal van de kleuters. We hebben na goed overleg hiervoor gekozen omdat het lopen naar en van de sporthal voor deze kinderen nog behoorlijk ver is.
Na de meivakantie start de gymles voor deze kinderen in de sporthal De Vaart.
De kinderen van de onderbouw en groep 3 tot de meivakantie, hebben bewegingsonderwijs in het speellokaal van de school. Hiervoor hebben de kinderen alleen gymschoenen (liefst zonder veters) en een lichte zool nodig. Wilt u die, voorzien van naam, mee naar school geven? Ze worden in de klas bewaard. Vooral bij slecht weer zal van het speellokaal gebruik gemaakt worden. Bij mooi weer zullen de kinderen vaker buiten spelen.
De kinderen van groep 4 t/m 8 krijgen bewegingsonderwijs in sporthal De Vaart van onze vakdocent Tijmen Meijer. Voor de gymlessen hebben de kinderen gymschoenen en sportkleding nodig.  
De deur van de sporthal gaat om 12.55 uur open, de gymnastiekles begint direct om 13.00 uur.
Het gymrooster voor schooljaar 2017 -2018 ziet er als volgt uit:
 
Maandag
09.45 uur – 10.45 uur: Viool, groep 6
11.00 uur – 12.00 uur: Blokfluit, groep 3 tot de Meivakantie in de speelzaal van de
                                 School.
 
13.00 uur – 14.00 uur: Drumstel, groep 7
14.00 uur – 15.00 uur: Accordeon, groep 8
 
Dinsdag
13.00 uur – 14.00 uur: Panfluit, groep 5
14.00 uur – 15.00 uur: Harp, groep 4
 
Om de organisatie rond het brengen en halen naar sporthal de Vaart veilig en verantwoord te laten verlopen lopen of fietsen er altijd hulpouders mee. Groep 4 wordt bij de sporthal De Vaart opgehaald.
Let op! De gymlessen starten gelijk al de eerste schooldag. Dus gymspullen meenemen!
 
De laatste schooldag (21 juli)
Groep 8 is na de musical vrij, alle andere kinderen zijn de laatste schooldag om 12 uur vrij en dan start de zomervakantie. Lizzy Heistek is deze dag aanwezig op ’t Pierement en Natascha Boelens op de Delta.

High Tea met limonade
De laatste schooldag nadert snel. Om het schooljaar feestelijk af te sluiten, wordt er op vrijdagochtend 21 juli in elke klas een High Tea georganiseerd. Vanwege de leeftijdsverschillen wordt het in elke klas anders geregeld. U wordt daar via de eigen juf over geďnformeerd, hetzij via de klassenouder, hetzij via de leerlingen.
Deze dag hoeven de kinderen dus geen pauze-hapje/drankje mee te nemen.Team van ´t Pierement