Nieuwsbrief OBS 't Pierement 21 juli 2017


 
Nieuwsbrief OBS 't Pierement 21 juli 2017

 
Beste ouders/verzorgers en kinderen van ’t Pierement,

Via deze laatste nieuwsbrief wensen wij iedereen een hele fijne vakantie!
Graag zien wij elkaar weer op maandag 4 september.
 
In deze nieuwsbrief stellen de nieuwe leerkrachten zich aan u voor. Juf Inge heeft al kennis gemaakt met de kinderen en juf Jeannine is dat helaas door alle drukte in de laatste schoolweek niet gelukt.
 
Juf Jeannine
 
 
“Na de zomervakantie ga ik starten in groep 6. Ik ben Jeannine Tissink en ik woon met mijn man en drie kinderen in Opperdoes. In mijn vrije tijd vind je mij op mijn snelle fiets langs het IJsselmeer of zie je mij zwemmen of varen. Al heel wat jaren val ik in en dat doe ik met veel plezier. Ik kijk uit naar een fijn en goed schooljaar. Voor straks wens ik iedereen een fijne vakantie! Tot in september.                          
Groeten Jeannine.”

Juf Inge

Een nieuw jaar, een nieuwe juf!

“Wil je als nieuwe juf een stukje voor onze nieuwsbrief schrijven?”, vroeg Natascha Boelens mij deze week. “Ja, natuurlijk”, mailde ik. Net weer thuis in Purmerend van een mooi afscheid van mijn groep 8 van Vrijeschool Zaanstreek, voel ik weer verse energie stromen en heb ik zin om aan de slag te gaan op mijn nieuwe werkplek. Spannend de nieuwe collega’s te zien en met name de kinderen en hun ouders in deze school te gaan ontmoeten. Maandag, dinsdag en woensdag zal ik in groep 7 staan. 
Hoe kom ik zo in het onderwijs terecht? Nadat ik als 23-jarige mijn studie biomedische wetenschappen (laboratorium) heb voltooid, ben ik op verschillende plekken werkzaam geweest en tussendoor veel op reis gegaan samen met mijn man Ferry. In de periode na de geboorte van mijn  kinderen, inmiddels is mijn dochter 18 en mijn zoon 17 jaar, heb ik veel samengewerkt met kinderen en merkte ik dat het onderwijs mij enorm aantrok. Ik volgde verschillende cursussen. Toen mijn kinderen naar het Voortgezet Onderwijs gingen, ben ik naar de Pabo gegaan. Tijdens mijn opleiding kwam ik in aanraking met het vrijeschool onderwijs. Na mijn opleiding kon ik direct als leerkracht beginnen op Vrijeschool Zaanstreek.  Ik ben er ‘gewoon’ in gesprongen en heb veel intense herinneringen aan deze vorm van onderwijs: de verhalen, het toneel, het tekenen en schilderen, de muziek, het zingen enzovoorts. Heerlijk vond ik het! Nog steeds doe ik graag aan muziek (speel klarinet) en voel ik hoe voedend creativiteit voor mij persoonlijk is. Na 4 jaar bijna fulltime op de vrijeschool in groep 5, 6, 7 en 8 te hebben gewerkt, ben ik klaar voor een nieuwe uitdaging op ’t Pierement.
Ik hoop vooral voor de kinderen het komend schooljaar mooie (leer-)momenten te creëren en met hen samen steeds met hart en ziel de schooldag te beleven!  Vorige week dinsdag was ik al even op school komen ‘snuffelen’, het voelde direct plezierig vertrouwd. Na de vakantie zal ik de kinderen van groep 7 verwelkomen, maar eerst wens ik iedereen een fijne zomer toe.
Tot ziens!
Inge Out”
 
Lief en Leed
Juf Esther is helaas nog niet hersteld. Na de operatie is er nog geen verbetering aan haar knie. Maandag heeft zij weer een afspraak in het ziekenhuis en wij duimen voor positief nieuws. Vrijdag komt Esther even langs tijdens de high tea om afscheid te nemen van de kinderen uit groep 4/Harp.
 
Hekwerk
Helaas is het nieuwe hekwerk alweer stuk. In de laatste week van de grote vakantie wordt het hekwerk gerepareerd. De kosten vallen onder de garantie.
 
Onderstaand via de GMR een aantal highlights die uit de vorige vergadering zijn gekomen om u als ouder te informeren.
“Highlights GMR-vergadering 11 juli 2017
  • Presentatie Kwaliteitszorg OPSPOOR door Peter van Dijk (kwaliteitsmedewerker OPSPOOR)
  • Instemmen c.q. positief advies m.b.t.
  • Regeling Startende leerkrachten
  • Kaderwet / Arbo arts
  • Versneld doorstromen
  • N.B. bij alle adviezen zijn opmerkingen gemaakt
  • Beleidsstuk OPSPOOR academie besproken
  • Beleidsstuk aanstelling directeuren besproken
  • Reglementen voor de GMR zijn besproken.”

Musical
 
Afgelopen dinsdag nam groep 8 afscheid met een spetterende musical. Nadat ze plaats hadden genomen in de 'Achtbaan', gingen ze nog één keer alle groepen langs. 
Met leuke, ontroerende en grappige momenten hebben ze de musical als volleerde acteurs opgevoerd.
 
Na een korte pauze startte het officiële gedeelte waarbij de leerlingen nog een keer in de vorm van een persoonlijk gedicht werden toegesproken. Daarna was het écht gedaan en is de basisschoolperiode afgesloten. 
 
Wij wensen alle leerlingen heel veel succes op het voortgezet onderwijs!\

Petra Schröder
Leerkracht groep 8

 
High tea

Vandaag, de laatste schooldag, sluiten we af met een feestelijke high tea. 
In sommige groepen hebben de kinderen zelf in groepjes dingen gemaakt. In andere groepen hebben ouders lekkere dingen gemaakt. 
Het was allemaal heerlijk. Een geslaagde afsluiting van het jaar!

Fijne vakantie!

Team van ´t Pierement