Staking 5 oktober 2017

Staking 5 oktober 2017
 

Beste ouders, verzorgers,

Hierbij willen wij u graag informeren over de staking op donderdag 5 oktober.

De Algemene Onderwijsbond, CNV onderwijs, de Federatie van Onderwijsvakorganisatie, de FNV en PO-in actie roepen alle leden in het primair onderwijs op om op de dag van de leraar, donderdag 5 oktober de gehele dag te staken.

De belangrijkste redenen voor deze staking zijn:

- De hoge werkdruk

- De salarissen die achterblijven bij vergelijkbare beroepen

- Het oplopende lerarentekort

De directie heeft alle teamleden persoonlijk gevraagd of zij gebruik willen maken van hun stakingsrecht. Het gehele team heeft aangegeven achter deze staking te staan wat inhoudt dat de school zal deelnemen aan de staking.

Donderdag 5 oktober zal 't Pierement wegens staking de gehele dag gesloten zijn.

Ons bestuur, OPSPOOR ondersteunt deze staking en vraagt om uw begrip.

Hieronder vindt u een brief van ons college van bestuur waarin de actie wordt toegelicht en waarin wordt aangegeven dat de actie wordt ondersteund.

Wij vertrouwen op uw begrip en hopen op uw steun voor onze medewerkers.

Met vriendelijke groet,

Mede b]namens het team,
Lizzy Heistek en Natascha Boelens
Directie obs 't Pierement