Nieuwsbrief OBS 't Pierement 22 september 2017


 
Nieuwsbrief OBS 't Pierement 22 september 2017

 
 
Beste ouders,
 
Informatieavond
Afgelopen dinsdag was de jaarlijkse ouderavond van groep 8 en donderdag van groep 1 t/m 7. Tijdens de opening heeft de directie kort toegelicht waar de school het komende schooljaar onderwijskundig mee aan de slag gaat. Daarna was er de gelegenheid om de groepen te bezoeken om daar specifiek informatie te horen over wat er dit schooljaar zoal aan bod komt.
Op onderwijskundig gebied gaan wij ons dit schooljaar richten op:

  • Werken in professionele leerteams
  • Het geven van gedifferentieerd instructie en het stellen van verdiepende vragen
  • Kijk; leerlingvolgsysteem voor de kleuters
  • Bouw; interventieprogramma ter voorkoming van leesproblemen voor groep 2 t/m 4

Al deze informatie is verwerkt in ons jaarplan en deze is binnenkort terug te vinden op onze website.
Wij willen graag iedereen die aanwezig was op de informatieavond bedanken voor zijn/haar komst.
 
Staking
Donderdag 5 oktober zijn wij gesloten wegens de staking. Alle ouders/verzorgers hebben op vrijdag 15 september daar een aparte mail over ontvangen.
De belangrijkste redenen voor deze staking zijn:
• De hoge werkdruk
• De salarissen die achterblijven bij vergelijkbare beroepen
• Het oplopende lerarentekort
Het team heeft aangegeven achter deze staking te staan wat inhoudt dat de school zal deelnemen aan de staking. Ook ons bestuur OPSPOOR ondersteunt deze staking en vraagt om uw begrip.
Middels de mail hebben wij al enkele positieve reacties ontvangen van ouders die de staking en dus ons als team daarin steunen. Hartelijk dank daarvoor.
 

Kinderboekenweek
De kinderboekenweek is dit jaar van 4-15 oktober. Het thema dit jaar is “Griezelig eng”.
Woensdag 4 oktober is de opening ook bij ons op school. De kinderen mogen die dag “Griezelig eng” verkleed komen. Aan het einde van de ochtend is er een gezamenlijke opening en kunnen de kinderen zien hoe ze allemaal verkleed zijn.
In de periode van de kinderboekenweek zijn er in de klassen activiteiten die het plezier in lezen bevorderen.
We sluiten vrijdag 14 oktober van 14.30 uur tot 15.00 uur de kinderboekenweek af met onze jaarlijkse Kinderboekenmarkt.  Dit is dé kans om als kind je oude, gelezen boeken te verkopen en/of voor een prikkie een leuk ander leesboek op de kop te tikken! Ook voor vaders, moeders, ooms en tantes, opa’s en oma’s een mooie gelegenheid om voor uw kind, neefje of nichtje of kleinzoon of kleindochter een leesboek aan te schaffen. Om het voor iedereen betaalbaar te houden, hebben we als prijs € 0,50 per boek vastgesteld. Groot of klein... dat maakt niet uit.
De kinderen mogen dezelfde dag boeken meenemen, het liefst na schooltijd. De kinderen die overblijven mogen de boeken al om 8.30 uur meenemen naar school.
In de Kleine Zaal is de boekenmarkt voor kinderen uit Tamboerijn, Trompet en Blokfluit. In de Grote Zaal voor kinderen uit de Harp, Viool, Panfluit, Accordeon en Drumstel. Het is handig wanneer kinderen hun boeken uitstallen op bijvoorbeeld een zelf meegebracht kleedje.

Nieuws van de Ouderraad


Bovenstaande ouders gaan met frisse moed het komende schooljaar 2017-2018 in. Er zijn reeds twee vergaderingen geweest, daarin zijn de volgende zaken besproken:

  • Activiteiten aankomend schooljaar waaronder, Sint Maarten, Sint Pannenkoek, Sinterklaas etc.
  • Eerst recente sportactiviteit was de Marktstadrun. Er deden ruim dertig kinderen mee die de eer van de school hoog hielden. Ze waren allemaal erg trots op hun medaille.
  • Vanaf heden gaat de ouderraad ook de ouderbijdrage innen, daar doen wij nuttige zaken mee zoals de schoolongevallenverzekering, bekostiging Sint en Kerst, vergoeding hulpouders werkweek, afscheidscadeau groep 8, sportevenementen, klassenpotje en bijdrage project en laatste schooldag.

 
Vergeet u niet het ouderhulpformulier in te vullen?! Graag inleveren voor 30 september in de OR brievenbus (hangt aan de koffie/thee bar bij de entree van de bovenbouw). Vele handen maken licht werk, wij hebben er zin in. U ook????
 
Hartelijke groet,
Het team van de ouderraadNieuws van de sportcommissie
Beste ouders,
Schoolhockeytoernooi
We hebben 13 aanmeldingen voor het schoolhockeytoernooi ontvangen. Hier hebben we 2 teams van kunnen maken en deze sportieve kids gaan 3 vrijdagen trainen en het toernooi zal op vrijdag 20 oktober plaatsvinden van 16.00 uur - 18.00 uur. Mocht je je klasgenoten dan willen aanmoedigen dan zijn jullie natuurlijk van harte welkom!
Alle informatie voor de ouders van de deelnemende kinderen wordt vandaag uitgedeeld.
 
30 september Beeball, (honk en softbal)
Ook hiervoor hebben een aantal kinderen zich voor ingeschreven. We hebben 1 team wat 
zaterdag 30 september om 10.30 aan 'slag gaat'. Mocht je geinteresseerd zijn kun je altijd gaan kijken bij de Flying Petrels Purmerend! Informatie voor de ouders volgt ook vandaag.
 
Schoolkorfbaltoernooi
Dit zal plaatsvinden op zaterdag 4 november.
Binnenkort volgen de inschrijfformulieren!
 
De sportcommissie 

 
Kinderdag in Purmerend
Informatie namens het team kinderdag
“Graag willen wij uw leerlingen uitnodigen voor de jaarlijkse Kinderdag in Purmerend.
Deze zal dit jaar op 23 september plaatsvinden in wijkgebouw de Zuidpool aan park de Driegang.
De entree en alle activiteiten zijn gratis.
Kinderdag wordt georganiseerd door kinderen en alle kinderen van Purmerend hebben inspraak in wat ze willen zien.
Wij hopen van harte dat u de leerlingen deze dag wilt aanbevelen.
Voor verdere info sluiten wij onze flyer bij en zijn wij uiteraard altijd via dit email adres bereikbaar.
 
met vriendelijke groet,
Team Kinderdag.”
 
 Wij wensen u een fijn weekend!

Vriendelijke groeten,
Natascha Boelens
Lizzy Heistek