Nieuwsbrief OBS 't Pierement 29 september 2017


 
Nieuwsbrief OBS 't Pierement 29 september 2017

 
 
Beste ouders,


Staking
Donderdag 5 oktober zijn wij gesloten wegens de staking.
 
Schoolbezoek
Volgende week krijgen wij het College van Bestuur en twee medewerkers van OPSPOOR op bezoek. Middels een gesprek zal de directie aangeven waar wij als school en team mee bezig zijn en welke ontwikkelingen er dit schooljaar plaats zullen vinden. Daarnaast worden de resultaten besproken. Zoals aangegeven tijdens de informatieavond zullen wij ons dit schooljaar gaan richten op

  • Werken in professionele leerteams
  • Een professionele schoolcultuur
  • Het geven van gedifferentieerde instructie en het stellen van verdiepende leervragen
  • Kijk; leerlingvolgsysteem voor de kleuters
  • Bouw; interventieprogramma ter voorkoming van leesproblemen voor groep 2 t/m 4

Daarnaast is ons College van Bestuur is erg benieuwd naar het primaire proces op de school en zal een aantal groepen bezoeken en met twee leerlingen uit de bovenbouw in gesprek gaan over de werkweek.
 
Overblijf
In verband met het aantal leerlingen en om het lunchen rustiger te laten verlopen, maakt de TMO gebruik van een extra lokaal. Vooral de groep van de midden-/bovenbouw is erg vol en deze is in tweeën gesplitst.
 

Kinderboekenweek
De kinderboekenweek is dit jaar van 4-15 oktober. Het thema dit jaar is “Griezelig eng”.
Woensdag 4 oktober is de opening ook bij ons op school. De kinderen mogen die dag “Griezelig eng” verkleed komen. Aan het einde van de ochtend is er een gezamenlijke opening en kunnen de kinderen zien hoe ze allemaal verkleed zijn.
In de periode van de kinderboekenweek zijn er in de klassen activiteiten die het plezier in lezen bevorderen.
We sluiten vrijdag 14 oktober van 14.30 uur tot 15.00 de kinderboekenweek af met onze jaarlijkse Kinderboekenmarkt.  Dit is dé kans om als kind je oude, gelezen boeken te verkopen en/of  voor een prikkie een leuk ander leesboek op de kop te tikken! Ook voor vaders, moeders, ooms en tantes, opa’s en oma’s een mooie gelegenheid om voor uw kind, neefje of nichtje of kleindochter een leesboek aan te schaffen. Om het voor iedereen betaalbaar te houden, hebben we als prijs € 0,50 per boek vastgesteld. Groot of klein... dat maakt niet uit...
De kinderen mogen dezelfde dag boeken meenemen, het liefst na schooltijd. De kinderen die overblijven mogen de boeken al om 8.30 uur meenemen naar school.
In de Kleine Zaal is de boekenmarkt voor kinderen uit Tamboerijn, Trompet, Blokfluit.  In de Grote Zaal voor kinderen uit de Harp, Viool, Panfluit, Accordeon en Drumstel. Het is handig wanneer kinderen hun boeken uitstallen op bijvoorbeeld een zelf meegebracht kleedje.

Schoonmaak
Er is contact geweest met het schoonmaakbedrijf omdat wij als team niet tevreden waren over de schoonmaak. Ook van ouders kregen wij een aantal klachten te horen. Vanaf maandag start er een nieuwe schoonmaakster en vertrouwen wij er op dat alles weer goed wordt schoongemaakt en bijgehouden.

Info klassenouders
De overgang naar het ouderportaal gaat later volgend jaar plaatsvinden. Het gebruik van de e-mailadressen (bijv. klassenouders-naamgroep@obs-pierement.nl) in onze nieuwe office 365 omgeving moet daarom toch nog even doorgaan. Voor alle klassenouders die daar nog niet genoeg van weten of die nieuw zijn/vragen hebben organiseren we twee  inloopmomenten.
 
Maandag 9 oktober om half negen en maandag 16 oktober na drie uur is meester Richard aanwezig om uw vaardigheid op te frissen. Hij verzoekt u uw komst (met vermelding bij welke groep u klassenouder bent) via dit formulier te melden.
 
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=ty_9puYkKk6TgaClx_-Jgg_SdjuM-4lOoNwxeeILEOBUME1SOFU5QlRUSEI0M0FPNU43VVZaTUEyUS4u

of gebruik de QR codeOproep van de versiercommissie
 
Beste ouders,
 
Wij zijn op zoek naar decoratiemateriaal om de school een aantal keer per jaar leuk aan te kleden. De herfstdecoratie hangt inmiddels en ook het thema van de Kinderboekenweek, griezelen, heeft een plekje gekregen.
 
De thema’s die dit jaar nog aan bod gaan komen zijn Sint Maarten, Sinterklaas, Kerst, winter, voorjaar, Pasen en zomer, eventueel aangevuld met thema’s die in de klassen aan bod komen.
 
Om de school leuk aan te kleden, vragen we u om hulp. Heeft u thuis nog iets liggen dat bij deze thema’s past en dat u graag kwijt wilt: wij houden ons aanbevolen.
Denk hierbij ook aan dingen die misschien wat minder voor de hand liggen: oude schaatsen, een oude paraplu, ski’s, een klein sleetje, een lampion etc. Alvast bedankt voor de hulp.
 
Mvg, namens de commissie,
 
Karin
(kb.poort@tabor.nl)
Via onderstaande link vindt u de kalender voor oktober.

Kalenderblad oktober 2017.pdf

 Wij wensen u een fijn weekend!

Vriendelijke groeten,
Natascha Boelens
Lizzy Heistek