Op 't Pierement hebben we zgn. homogene groepen. D.w.z. dat ieder leerjaar zijn eigen `klas` heeft. Alle klassen hebben een muziekinstrument als naam. Dat past mooi bij de buurt. Op īt Pierement werken we met het zogenaamde Activerende Directe Instructie model. Dat is een model waarbij de zelfstandigheid van de leerlingen wordt aangesproken en waarbij de instructie wordt aangeboden op drie niveaus. Leerlingen die de leerkracht maar kort nodig hebben omdat zij de leerstof al begrijpen, mogen snel aan het werk. Leerlingen die meer instructie en begeleiding nodig hebben, krijgen die. Hier kunt u alles lezen over de wijze waarop dat is georganiseerd.

OBS 't Pierement is in het bezit van het

 en heeft een 

OBS 't Pierement heeft een erkende