Buitenschoolse opvang

Wij bieden in samenwerking met Kinderopvang Purmerend voor- en naschoolse opvang (bso) aan in ons schoolgebouw. Ook daar  werken wij met thema's en organiseren verschillende activiteiten en spelletjes rondom het thema dat aansluit bij de belevingswereld van kinderen. Zo leren kinderen leren nieuwe dingen én ze mogen ook eigen ideeën inbrengen. Na school gaan de kinderen eerst rustig iets eten en drinken. Daarna zijn de kinderen vrij om in één van de ruimtes mee te doen met een activiteit. Ze kunnen zelf kiezen waar ze heen gaan, onder toezicht van de pedagogisch medewerkers. Zo werken we samen aan de brede ontwikkeling van kinderen.

Kijk op de website van Kinderopvang Purmerend voor meer informatie over de nieuwe bso en over de wijze waarop u uw kind kunt inschrijven.
 
Leerlingen van 't Pierement, die gebruik maken van de bso's van Sportify of BamBamkids worden voor schooltijd gebracht of na schooltijd opgehaald door pedagogisch medewerkers van de desbetreffende bso en gaan samen met hen naar de opvang.

Ouders aan het woord

"Er hangt een hele goede sfeer en mijn kinderen gaan echt met plezier naar school."

"Als er iets is kan ik altijd bij de leerkrachten terecht en dan bedenken we samen een oplossing. Dit werkt goed en prima voor mij."