Waarom kiezen voor 't Pierement

De keuze voor een school is erg belangrijk. Uw kind brengt er immers een belangrijk deel van zijn of haar jeugd door. Kom daarom gerust eens langs voor een kennismaking. Dan kunnen wij bespreken wat voor u belangrijk is. Hier hebben we alvast een paar kenmerken van obs 't Pierement op een rijtje gezet:
  • Onze leerlingen geven ons het prachtige rapportcijfer 8. Ze zijn heel blij met wat ze bij ons leren en de hulp die ze daarbij krijgen van de leerkrachten.
  • Onze ouders zien dat hun kinderen met plezier naar school gaan en noemen de goede en veilige sfeer met veel persoonlijke aandacht voor ieder kind. Ze vinden dat er makkelijk contact met de leerkrachten kan worden gelegd en ervaren betrokkenheid bij hun vragen.
  • We bieden gedegen basiskennis wat betreft taal, lezen, schrijven en rekenen. In de groepen 1-4 kiezen we voor spelend onderzoekend leren. Door te spelen krijgen jonge kinderen grip op de wereld om hen heen en ontwikkelen ze zich sociaal-emotioneel. Ze krijgen al spelend een schat aan kennis mee. Zo wennen ze langzaam aan het onderzoekend leren, dat vanaf groep 4 gecombineerd wordt met het werken in thema's voor de vakken aardrijkskunde, geschiedenis en natuur & techniek. Thematisch onderzoekend leren zorgt voor boeiend onderwijs waarbij kinderen actief en betrokken werken aan kennis, inzicht en vaardigheden. Daarbij komen vragen aan bod zoals Wat weet je er al van? Waar ben je nieuwsgierig naar? Wat denk je dat het antwoord is? Wat heb ik geleerd?
  • Met een eigen cultuurcoördinator komt elk kind in aanraking met alle disciplines van cultuureducatie als beeldende kunst, erfgoed, muziek, dans, literatuur, drama en media-educatie. Iedere groep verzorgt één keer per jaar een maandafsluiting in de vorm van een toneelvoorstelling die met en door de kinderen worden bedacht en uitgevoerd. Leerlingen kunnen hun talenten op het gebied van dans, muziek en toneel aan de andere kinderen en de ouders van de desbetreffende groep laten zien. Leerlingen uit groep 5 leren een instrument te bespelen onder leiding van docenten van de Muziekschool Waterland.
  • De kinderen uit groep 7 krijgen ieder een eigen moestuin op het schooltuincomplex 'De Vurige Staart'  en gaan daar van maart tot begin oktober verschillende soorten groenten planten, verzorgen en oogsten. Lekker elke week een uur buiten in je eigen tuin bezig zijn in de natuur.
  • Wij zijn één van de 16 scholen in Purmerend waar leerlingen elke dag lekker en gezond water drinken in de klas. Kinderen die water drinken kunnen zich beter concentreren in de klas, waardoor zij beter presteren op school. Zo dragen we ons steentje bij aan fitte en energieke kinderen.
  • Elke groep maakt een aantal malen per jaar een excursie of uitstapje met een educatief karakter. Samen plezier beleven, onderzoeken en ontdekken in de wereld om ons heen.
  • We hebben en continurooster met vijf gelijke schooldagen van 08.30-14.00 uur. Dit bevordert de rust en regelmaat op school en zo beschikken we over meer effectieve leertijd. 
  • Naast peuteropvang Eigenwijs bieden wij, in samenwerking met Kinderopvang Purmerend, in onze school buitenschoolse opvang (bso) aan. Zo wordt 't Pierement een IKC, een plek waar kinderen in de leeftijdsgroep van 2,5 tot 12 jaar gedurende de dag komen om te leren, te spelen, zich te ontwikkelen en elkaar te ontmoeten.
Wilt u meer weten over ons onderwijsaanbod? Lees dan de .schoolgids

Leerkrachten aan het woord

"Ik krijg als leerkracht de vrijheid om mij te ontwikkelen en mijn expertise op eigen initiatief in te zetten."

"Door alle ontwikkelingen die op leergebied zijn ingezet, biedt 't Pierement mij voldoende uitdaging in mijn werk."