Waarom kiezen voor 't Pierement

De keuze voor een school is erg belangrijk. Uw kind brengt er immers een belangrijk deel van zijn of haar jeugd door. Kom daarom gerust eens langs voor een kennismaking. Dan kunnen wij bespreken wat voor u belangrijk is. Hier hebben we alvast een paar kenmerken van obs 't Pierement op een rijtje gezet:
  • Onze leerlingen geven ons het prachtige rapportcijfer 8. Ze zijn heel blij met wat ze bij ons leren en de hulp die ze daarbij krijgen van de fijne leerkrachten.
  • Onze ouders zien dat hun kinderen met plezier naar school gaan en roemen de goede en veilige sfeer met veel persoonlijke aandacht voor ieder kind. Ze zijn vinden dat er makkelijk contact met de leerkrachten kan worden gelegd en ervaren betrokkenheid bij hun vragen.
  • We bieden gedegen basiskennis wat betreft taal, lezen, schrijven en rekenen. In de groepen 1-4 kiezen we voor spelend onderzoekend leren. Door te spelen krijgen jonge kinderen grip op de wereld om hen heen en ontwikkelen ze zich sociaal-emotioneel en krijgen al spelend een schat aan kennis mee. Zo wennen ze langzaam aan het onderzoekend leren, dat vanaf groep 4 gecombineerd wordt met het werken in thema's voor de vakken aardrijkskunde, geschiedenis en natuur & techniek. Thematisch onderzoekend leren zorgt voor boeiend onderwijs waarbij kinderen actief en betrokken werken aan kennis, inzicht en vaardigheden. Daarbij komen vragen aan bod zoals Wat weet je er al van? Waar ben je nieuwsgierig naar? Wat denk je dat het antwoord is? Wat heb ik geleerd?
  • Met een eigen cultuurcoördinator komt elk kind in aanraking met alle disciplines van cultuureducatie als beeldende kunst, erfgoed, muziek, dans, literatuur, drama en media-educatie. Iedere groep verzorgt één keer per jaar een maandafsluiting in de vorm van een toneelvoorstelling die met en door de kinderen worden bedacht en uitgevoerd. Leerlingen kunnen hun talenten op het gebied van dans, muziek en toneel aan de andere kinderen en de ouders van de desbetreffende groep laten zien. Leerlingen uit groep 5 leren een instrument te bespelen onder leiding van docenten van de Muziekschool Waterland.
  • De kinderen uit groep 7 krijgen ieder een eigen moestuin op het schooltuincomplex 'De Vurige Staart'  en gaan daar van maart tot begin oktober verschillende soorten groenten planten, verzorgen en oogsten. Lekker elke week een uur buiten in je eigen tuin bezig zijn in de natuur.
  • Elke groep maakt een aantal malen per jaar een excursie of uitstapje met een educatief karakter. Samen plezier beleven, onderzoeken en ontdekken in de wereld om ons heen.
  • Wij onderzoeken invoering van een continurooster met ingang van schooljaar 2019-2020. Dit bevordert de rust en regelmaat op school en zo beschikken we over meer effectieve leertijd. 
  • Peuterspeelzaal Eigenwijs is gehuisvest in de school. We werken veel samen en stemmen ons aanbod op elkaar af. Kinderen die de peuterspeelzaal bezoeken zijn zo al vanaf heel jonge leeftijd gewend aan de gang van zaken op school en zijn wij beter in staat om te zorgen voor een gemakkelijke en fijne overstap naar groep 1.
Wilt u meer weten over ons onderwijsaanbod? Lees dan de schoolgids.

Ouders aan het woord

"Er hangt een hele goede sfeer en mijn kinderen gaan echt met plezier naar school."

"Als er iets is kan ik altijd bij de leerkrachten terecht en dan bedenken we samen een oplossing. Dit werkt goed en prima voor mij."