Nieuwe huisstijl en website voor 't Pierement

08-01-2019
Het afgelopen jaar hebben we gekeken hoe we obs 't Pierement beter voor het voetlicht kunnen brengen bij ouders, zowel de ouders die hun kind op bij ons op school hebben als ouders die op zoek zijn naar een school. Een nieuw logo en een nieuwe website maken daar onderdeel van uit.
Wij hebben daarbij aangesloten bij het huisstijltraject van ons schoolbestuur OPSPOOR, een stichting met 37 scholen in Purmerend en omliggende gemeenten. OPSPOOR heeft ervoor gekozen om met één naam en één herkenbaar gezicht naar buiten te treden. Samen laten we zien waar wij als stichting voor staan, daarom krijgen alle OPSPOOR scholen een nieuwe huisstijl. 

Het nieuwe logo symboliseert de regio waarin wij werken, met zeven stippen voor de zeven gemeentes waarin onze scholen gevestigd zijn. Bij OPSPOOR werken zo'n 750 medewerkers dagelijks met passie voor onderwijs aan de ontwikkeling van kinderen. Binnen de stichting vinden we onderwijsontwikkeling erg belangrijk en leerkrachten leren onderling met én van elkaar. Zo kunnen we ook binnen 't Pierement profiteren van waardevolle ervaring, nieuwe inzichten en toekomstgericht onderwijs. 
Door in ons schoollogo een modern pierement op te nemen laten we onze verbinding zien met onze eigen geschiedenis en de muziekbuurt. Doel is dat we in één oogopslag snel herkenbaar zijn en laten we zien dat we voor eigentijds onderwijs staan waar muziek in zit.

Voor de communicatie met onze ouders gebruiken we inmiddels het digitale ouderportaal: een handig en veilig platform voor het maken van afspraken, berichten sturen aan leerkrachten en het delen van foto's en documenten. 

Ouders aan het woord

"Iedereen kent elkaar en is erg betrokken."

"Je ziet dat de kinderen uit de hogere groepen ook de kleintjes kennen bij naam. En het is top dat er veel aandacht wordt besteed aan feestelijke festiviteiten."