Nieuwe Chromebooks

08-03-2019
Afgelopen week hebben wij de derde serie chromebooks mogen ontvangen. Hierdoor heeft de school nu in totaal de beschikking over 90 chromebooks. Deze devices worden ingezet bij het verwerken van de leerstof, het opzoeken van informatie tijdens het thematisch onderzoekend leren en het maken van presentaties. Het gebruik van de chromebooks (en I-pads in de kleuterbouw) zal de komende jaren verder worden uitgebreid.
 
 

Ouders aan het woord

"Iedereen kent elkaar en is erg betrokken."

"Je ziet dat de kinderen uit de hogere groepen ook de kleintjes kennen bij naam. En het is top dat er veel aandacht wordt besteed aan feestelijke festiviteiten."