Inschrijven

Bent u enthousiast over 't Pierement?
Dan kunt u uw kind bij ons aanmelden via het aanmeldformulier. U kunt dit bij ons afgeven of e-mail aan directie.obs-pierement@opspoor.nl


Als u kiest voor onze school ontvangt u ongeveer zes weken voor uw kind vier jaar wordt de eerste informatie van onze school. U en uw kind worden vervolgens, ongeveer een maand voor de vierde verjaardag van uw kind, uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek met de leerkracht van de groep waar uw kind geplaatst is. Tijdens dit gesprek ontvangt u informatie van de leerkracht over de gang van zaken in en om de school en worden er afspraken gemaakt voor wenmomenten (ongeveer drie ochtenden voordat uw kind vier jaar is). De dag na de vierde verjaardag van uw kind is uw kind van harte welkom in zijn/haar klas. Zes weken na de start ontvangt u dan weer een uitnodiging voor een gesprek met de leerkracht om met elkaar de start van uw kind op school te bespreken

Kan ieder kind onze school bezoeken?
We zouden graag ieder kind op onze school opvang en begeleiding bieden. Helaas kan dat niet altijd. Lees in ons toelatingsbeleid meer over onze toelatingscriteria.
 

Leerkrachten aan het woord

"Ik vind het belangrijk dat kinderen leren omgaan met de vele prikkels die ze dagelijks tegenkomen."

"De Vreedzame School helpt mij en de kinderen hierbij."