Vreedzame School

De Vreedzame school is een programma dat streeft naar een klimaat in de klas en de school waarin betrokkenheid en verantwoordelijkheid van de leerlingen centraal staat. De school wordt zo een democratische gemeenschap, waar-in iedereen een stem heeft, zich gezien en gehoord voelt en op een positieve manier met elkaar omgaat. Kinderen en leerkrachten leren hoe je met conflicten om kunt gaan door te streven naar oplossingen die voor beide partijen acceptabel zijn. Leerlingen krijgen allerlei taken en verantwoordelijkheden in de klas en in de school. Kinderen leren zo allerlei vaardigheden die ze nodig hebben als (toekomstig) burger in onze democratische samenleving.
 
Thema's en mediatoren
De Vreedzame school wordt vanaf schooljaar 2018-2019 ingevoerd. De invoering inclusief scholing van de leerkrachten door een gecertificeerd trainer beslaat een periode van twee schooljaren. De lessen zijn verdeeld over 6 blokken van 6 weken. Thema's die aan de orde komen zijn: positieve groepsvorming, het zelf oplossen van conflicten, wijze van communiceren, omgaan met gevoelens, omgaan met verschillen.

In het tweede jaar wordt het thema mediatie toegevoegd en worden leerlingen uit hogere groepen opgeleid tot mediatoren. Zij zijn dan het aanspreekpunt voor andere kinderen die een probleem hebben. Er komt een mini-sollicitatieprocedure om mediator te worden. Als mediator krijgt het kind een training en diploma. 

​​​​​​​Wij betrekken ouders bij dit proces door in de Nieuwsbrief informatie te geven over de onderwerpen die in het kader van De Vreedzame School worden behandeld.
 

Ouders aan het woord

"Iedereen kent elkaar en is erg betrokken."

"Je ziet dat de kinderen uit de hogere groepen ook de kleintjes kennen bij naam. En het is top dat er veel aandacht wordt besteed aan feestelijke festiviteiten."