Thematisch onderzoekend leren

Tot voor kort maakten wij voor wereldverkenning gebruik van methodes voor aardrijkskunde, geschiedenis en natuur/techniek. Vanaf schooljaar 2018-2019 integreren wij deze vakken in een thematische aanpak, waarbij wij kinderen stimuleren om via onderzoekend leren vaardigheden en kennis te verwerven. De kinderen van groep 1 t/m 8 werken ongeveer 6 weken aan een thema.

Van onderzoekend spelen naar onderzoekend leren
In de onderbouwgroepen staat spel nog centraal. Vanaf groep 3 komen bij het spel ook veel meer lees- en schrijfactiviteiten. De vaar­digheden die ze 's ochtends hebben geleerd, brengen ze 's middags in praktijk.
Vanaf groep 4 gaan de kinderen langzaam over naar het werken met onderzoeksvragen. In groep 5 t/m 8 gaan ze hier mee verder. Daar lopen tijdens de thema's de onderwerpen van aardrijkskunde, geschiedenis, natuur en techniek door elkaar heen. In een thema werken de kinderen aan een gezamenlijk eindproduct: bijvoorbeeld een tentoonstelling, een krant, een filmpje, een reisgids, et cetera.

Door het thematisch onderzoekend leren vergroten we de betrokkenheid van kinderen. We leren actief leren. Door de thema's worden de kinderen uitgedaagd om zelf na te denken: analyseren, redeneren, concluderen en plannen. Zo geven we ons onderwijs meer betekenis en - verwerven de leerlingen 21 eeuwse vaardigheden. De leerkrachten worden bij het invoeren van deze nieuwe werkwijze begeleid en geschoold door een extern bureau. De ervaringen zullen regelmatig geëvalueerd worden.

Ouders aan het woord

"Iedereen kent elkaar en is erg betrokken."

"Je ziet dat de kinderen uit de hogere groepen ook de kleintjes kennen bij naam. En het is top dat er veel aandacht wordt besteed aan feestelijke festiviteiten."