Toelatingsbeleid

Bij het bepalen van de grenzen om kinderen in te schrijven als leerling, letten wij met name op de volgende criteria.
Op het moment dat uw kind bij ons als leerling start:
  • Dient hij/zij zindelijk te zijn. Dit betekent niet dat met name jonge leerlingen nooit een 'ongelukje' kunnen hebben.
  • Er dient in de groepen voldoende ruimte (opname-capaciteit) te zijn. Daarbij bedoelen wij niet alleen de fysieke ruimte; ook de "begeleidingsruimte" in de klas is een medebepalende factor.
  • In een groep zijn rust en veiligheid voorwaarde voor een onbelemmerd leerproces.
  • In de verhouding tussen verzorging/begeleiding en het onderwijsaanbod dient altijd het geven van onderwijs te kunnen prevaleren.
  • Bij het bieden van verzorgende ondersteuning aan een kind dienen de arbo-richtlijnen voor het schoolpersoneel in acht te worden genomen.
  • Ten aanzien van de opvang van het kind dient onze school voldoende specifieke deskundigheid in huis te hebben om adequate begeleiding te kunnen bieden.
Vanzelfsprekend bespreken we iedere aanmelding zorgvuldig met de ouders en eventuele deskundigen. Uiteindelijk neemt de directeur een beslissing omtrent de haalbaarheid van de plaatsing van de leerlingen bij ons op school. Is de beslissing onverhoopt negatief dan zal contact worden gezocht met het schoolbestuur OPSPOOR. Gezamenlijk zal er naar een school met een passend aanbod worden gezocht.

Leerlingen aan het woord

"De juffen doen er alles aan doen om je te helpen als je problemen hebt."

"Ik krijg meer instructie als ik dat nodig heb. Dat vind ik fijn."