Buitenschoolse opvang

We werken met verschillende partijen die de buitenschoolse opvang van de kinderen organiseren. Deze partijen zijn bso De Zuidpool van Stichting Kinderopvang Purmerend (SKOP), Dinokids en Sportify.

Leerlingen van ‘t Pierement, die gebruik maken van deze bso's worden voor schooltijd gebracht of na schooltijd opgehaald door pedagogisch medewerkers van de desbetreffende bso en gaan samen met hen naar de opvang. Wij dragen zorg voor een goede overdracht aan deze medewerkers, zodat u als (werkende) ouder er op kan vertrouwen dat de opvang van uw kind voor of na schooltijd veilig is geregeld.

Ouders aan het woord

"Er hangt een hele goede sfeer en mijn kinderen gaan echt met plezier naar school."

"Als er iets is kan ik altijd bij de leerkrachten terecht en dan bedenken we samen een oplossing. Dit werkt goed en prima voor mij."