Buitenschoolse opvang

We werken met verschillende partijen die de buitenschoolse opvang van de kinderen organiseren. Deze partijen zijn bso De Zuidpool van Stichting Kinderopvang Purmerend (SKOP), Dinokids en Sportify.

Leerlingen van ‘t Pierement, die gebruik maken van deze bso's worden voor schooltijd gebracht of na schooltijd opgehaald door pedagogisch medewerkers van de desbetreffende bso en gaan samen met hen naar de opvang. Wij dragen zorg voor een goede overdracht aan deze medewerkers, zodat u als (werkende) ouder er op kan vertrouwen dat de opvang van uw kind voor of na schooltijd veilig is geregeld.

Leerkrachten aan het woord

"Ik krijg als leerkracht de vrijheid om mij te ontwikkelen en mijn expertise op eigen initiatief in te zetten."

"Door alle ontwikkelingen die op leergebied zijn ingezet, biedt 't Pierement mij voldoende uitdaging in mijn werk."