Peuteropvang Eigenwijs

Peuteropvang Eigenwijs is gevestigd in het schoolgebouw van de school, tegenover de kleutergroepen en naast groep 3. Op maandag en donderdag is er elke ochtend en middag plaats voor 15 peuters in de leeftijd van twee tot vier jaar. Bij Eigenwijs mogen de kinderen veel spelen, ontdekken en 'kind' zijn. Naast de activiteiten in de peuterspeelzaalgroep is er veel contact met de kinderen en leerkrachten van de school.
De peuterspeelzaal werkt met het voor- en vroeg-schoolse educatieprogramma Uk en Puk. Dit programma sluit goed aan bij de werkwijze in de kleutergroepen van 't Pierement.

Makkelijk doorstromen naar groep 1
Als uw kind doorstroomt van Eigenwijs naar 't Pierement vindt er met toestemming van de ouders een warme overdracht plaats. De ontwikkeling van het kind wordt besproken en eventueel gesignaleerde leer- en ontwikkelingsproblemen worden overgedragen. Door deze vroegtijdige onderkenning van eventuele problematiek, kan de juiste onderwijsbehoefte sneller tot stand komen.
Door onze goede samenwerking is de overstap naar de basisschool voor uw kind vanzelfsprekend.

Wilt u een kijkje komen nemen bij de peuteropvang?
Loop dan gerust op maandag of donderdag eens of maak een afspraak per mail eigenwijs@kinderopvangpurmerend.nl of telefonisch: 0299-423106.

Meer weten over Eigenwijs?
Kijk dan eens op de website van Kinderopvang Purmerend waar u uw kind ook kunt inschrijven.
 

Leerkrachten aan het woord

"Ik vind het belangrijk dat kinderen leren omgaan met de vele prikkels die ze dagelijks tegenkomen."

"De Vreedzame School helpt mij en de kinderen hierbij."