Onze resultaten

Kwaliteit van ons onderwijs is voldoende
De kwaliteit van ons onderwijs wordt periodiek getoetst door de Inspectie van het onderwijs. Bij de laatste inspectie werden bij beoordeeld met een voldoende. Klik hier voor het laatste inspectierapport.

Goede eindresultaten
Op 't Pierement nemen wij de Centrale Eindtoets af. We zijn trots op het laatst behaalde resultaat en dit is voor ons een bevestiging dat we op de goede weg zijn. Meerdere malen per schooljaar analyseren wij de leerresultaten en passen ons onderwijsaanbod hier op aan.
 
Schooladvies en plaatsing in het vervolgonderwijs
Het geven van een schooladvies is altijd weer een serieuze zaak. In groep 8 geven wij advies over de middelbare school die past bij het niveau van uw kind. Wij kijken daarvoor onder andere naar leerprestaties en aanleg en ontwikkeling van de kinderen. Sinds 2015 is het schooladvies leidend bij de plaatsing van leerlingen in het voortgezet onderwijs.
Samen met de leerkracht van groep 8, de intern begeleider en de directie wordt het advies bepaald. We betrekken ouders en kinderen zo optimaal mogelijk bij dit advies. Purmerend heeft een enorme verscheidenheid aan middelbare scholen. Waar nodig adviseren we ouders en kinderen te kiezen voor een bepaalde school of schooltype om daarmee zo goed mogelijk aan te sluiten bij de wijze waarop het kind zich ontwikkelt en de talenten die wij bij het kind hebben gezien en bevorderd.
Kijk hier welke schooladviezen wij de afgelopen jaren hebben gegeven.
 
Waardering leerlingen en ouders
In voorjaar 2018 hebben wij onderzoek gedaan naar de tevredenheid van ouders en leerlingen. Onze leerlingen geven ons het rapportcijfer 8,0! De kinderen komen met plezier naar school. Ze leren veel en vinden dat ze goed worden geholpen door de juffen en meesters, die ze heel aardig vinden. De ouders waarderen de fijne, veilige sfeer en de goede contacten met de leerkrachten.
 

Leerlingen aan het woord

"De juffen doen er alles aan doen om je te helpen als je problemen hebt."

"Ik krijg meer instructie als ik dat nodig heb. Dat vind ik fijn."