Onze schooltijden

maandag 08.30 – 12.00 uur 13.00 – 15.00 uur
dinsdag 08.30 – 12.00 uur 13.00 – 15.00 uur
woensdag 08.30 – 12.00 uur  
donderdag 08.30 – 12.00 uur 13.00 – 15.00 uur
vrijdag 08.30 – 12.00 uur 13.00 – 14.30 uur
Wij onderzoeken invoering van een continurooster met ingang van schooljaar 2019-2020. Dit bevordert de rust en regelmaat op school en zo beschikken we over meer effectieve leertijd. 

Vakanties en vrije dagen
Kerstvakantie 24 december 2018 t/m 4 januari 2019
Voorjaarsvakantie 18 februari t/m 22 februari 2019
Meivakantie 19 april t/m 3 mei 2019
(inclusief Goede Vrijdag, Koningsdag en Pasen)
Hemelvaart     30 mei t/m 31 mei 2019
Pinkstervakantie 10 juni 2019
Zomervakantie 13 juli t/m 25 augustus 2019
Studiedagen
Donderdag        4 oktober2018
Vrijdag            19 oktober2018
Maandag         10 december 2018
Maandag         11 februari 2019
Vrijdag            14 juni 2019
 

Leerkrachten aan het woord

"Ik krijg als leerkracht de vrijheid om mij te ontwikkelen en mijn expertise op eigen initiatief in te zetten."

"Door alle ontwikkelingen die op leergebied zijn ingezet, biedt 't Pierement mij voldoende uitdaging in mijn werk."