Onze schooltijden

De school hanteert een continurooster. Dit betekent dat alle kinderen op alle dagen naar school gaan van 8.30 uur tot 14.00 uur en op school onder toezicht van de leerkracht leren, spelen en eten. Dit bevordert de rust en regelmaat op school en zo beschikken we over meer effectieve leertijd.
  
maandag 08.30 - 14.00 uur
dinsdag 08.30 - 14.00 uur
woensdag 08.30 - 14.00 uur
donderdag 08.30 - 14.00 uur
vrijdag 08.30 - 14.00 uur
De leerlingen lunchen onder toezicht van hun leerkracht en spelen daarna nog een kwartier buiten.Ook spelen zij als de weersomstandigheden het toelaten elke ochtend en middag een kwartier buiten. Zo is in- en ontspanning goed in balans.

Vakanties en vrije dagen
 
Zomervakantie 4 juli 2020 t/m 16 augustus 2020
Herfstvakantie 10 oktober t/m 18 oktober 2020
Kerstvakantie 19 december 2020 t/m 3 januari 2021
voorjaarsvakantie 20 februari t/m 28 februari 2021
Goede Vrijdag en Pasen 2 april t/m 5 april 2021
meivakantie 24 april t/m 9 mei 2021
Hemelvaart 13 mei t/m 14 mei 2021
Pinkstervakantie 24 mei 2021
Zomervakantie 10 juli t/m 22 augustus 2021


 

Ouders aan het woord

"Iedereen kent elkaar en is erg betrokken."

"Je ziet dat de kinderen uit de hogere groepen ook de kleintjes kennen bij naam. En het is top dat er veel aandacht wordt besteed aan feestelijke festiviteiten."