Ons team

Onze leerkrachten zijn gedreven en zetten in op een professionele cultuur. We werken goed samen. Wij willen onszelf graag verder ontwikkelen en leren veel van elkaar. We willen het goede behouden en staan open voor nieuwe ontwikkelingen. In een goede, veilige en open sfeer maken we samen afspraken, en met leerlingen en ouders. 

Onderwijzend en onderwijsondersteunend personeel
  • Schoolleiding: er is vijf dagen in de week een directeur aanwezig voor directietaken. 
  • Groepsleerkrachten: elk kind zit in een vaste groep. Vrijwel alle groepen hebben twee groepsleerkrachten. Beiden zijn verantwoordelijk voor de groep. Het spreekt voor zich dat zij elkaar op de hoogte houden van de zaken die spelen in de klas. Groepsleerkrachten hebben daarnaast soms specialistische taken bijvoorbeeld als cultuurcoördinator, rekenspecialist of ict.
  • De onderwijsassistente: ondersteunt de groepsleerkrachten bij de begeleiding van de leerlingen. Dit kan betekenen dat zij kleine groepjes leerlingen extra ondersteuning biedt, maar het is ook mogelijk dat zij het toezicht houdt over een groep die bezig is met het verwerken van leerstof, terwijl de leerkracht intensieve aandacht geeft aan kinderen met extra ondersteuningsbehoefte.
  • De intern begeleider: coördineert de extra zorg en begeleiding voor kinderen die dat nodig hebben. Samen met de leerkracht, ouders -en regelmatig ook de leerling- zoeken we naar oplossingen.
  • Vakleerkrachten: De sportcoach geeft wekelijks een uur sportles op het schoolplein van 't Pierement. Bij slecht weer wordt er uitgeweken naar de speelzaal van de onderbouw. De kleuters gymmen met hun eigen juf in de speelzaal.
  • Gespecialiseerde vakleerkrachten geven muzieklessen in alle groepen in het kader van het project Muziekimpuls.
  • Administratief medewerker: ondersteunt het team in de uitvoering van haar werkzaamheden.

 
 

Leerlingen aan het woord

"De juffen doen er alles aan doen om je te helpen als je problemen hebt."

"Ik krijg meer instructie als ik dat nodig heb. Dat vind ik fijn."