Nieuwsbrief OBS 't Pierement 30 september 2016


 
Nieuwsbrief OBS 't Pierement
30 september 2016


Beste ouders/verzorgers,
 
Als wij iets hebben geleerd deze week is het wel dat water gezond voor ons is. Uiteraard drinken wij ook wel eens limonade of frisdrank, maar nu wij weten hoeveel suiker(klontjes) daar in zitten drinken wij er niet te veel van. Fijn weekend alvast!
 

Welkom op school
Afgelopen week zijn de volgende leerlingen bij ons gestart:
Zhi-Yan in groep 3/blokfluit en Mila in groep 1b/tamboerijn.
We wensen je een fijne schooltijd!


 
Waterweek
Maandag was de opening van de waterweek. Na wat weetjes over water; beste dorstlesser, bevat geen suiker, gezond om te drinken, ons lichaam bestaat voor 70% uit water, werd de opening afgesloten met een dans. Onder leiding van één danser en danseressen uit groep acht was de gehele school aan het dansen. De afgelopen week hebben de kinderen verschillende lessen en opdrachten gedaan rondom water. Het doel is om kinderen zich bewust te maken van wat zij drinken en dat veel limonades en pakjes drinken er veel suiker bevatten.Vandaag tot slot een mooie afsluiting met het SPURD team, de leerlingen moesten op zoek naar het water! Alle druppeltjes werden gevonden.
 
Linnaeushof als cadeau van alle ouders
Afgelopen vrijdag (23 september) zijn wij met de gehele school een dag naar Linnaeushof geweest. Met vijf bussen vol kinderen, hulpouders, leerkrachten en directie vertrokken wij om 9 uur richting Linnaeushof. Het was een geweldige dag met vrolijke gezichten en stralend weer. De organisatie was tot in de puntjes geregeld door de ouders en er was echt overal aan gedacht, van EHBO doos, ijsjes voor de kinderen en contact met de BSO over het tijdstip van terugkeer bij school. Mede dankzij uw donaties en hulp van ouders is deze dag mogelijk gemaakt en daar willen wij u hartelijk voor danken!
Feest 25 jarig bestaan ’t Pierement
Zoals u waarschijnlijk in de krant heeft kunnen lezen vindt de officiële feestweek plaats van  31 oktober tot 4 november. Eigenlijk was het een verrassing maar in mijn enthousiasme heb ik al verteld wat het thema is van deze feestweek; het circus.

Natascha
Kijk op de website voor foto’s en het artikel: www.obs-pierement.nl

Hieronder nog een stukje van de organisatie
 
Lieve ouders,
 
Wat hebben we een superleuke dag gehad vorige week in de Linnaeushof! Met 5 touringcars, rugtasjes met het logo van de school, gevuld met appeltjes en flesjes water en vooral met heel veel enthousiasme vertrokken we richting Bennebroek. Ook de enthousiaste inzet van Menno van Laar als fotograaf en alle hulpouders die mee waren heeft bijgedragen tot een goed verlopen, plezierige dag. Zoals op de website te zien is, heeft iedereen zich uitstekend vermaakt!
Als ouders vonden wij het echt te gek om dit te organiseren en zijn we alle ouders die gedoneerd hebben, maar ook de ouders die vanuit hun bedrijf gesponsord hebben, ontzettend dankbaar. Met elkaar hebben we dit toch maar mooi mogelijk gemaakt!

     
 
Nog even een speciaal bedankje voor Knook Totaaltechniek voor de rugtasjes, Van Hilten Fruit Albert Cuyp  voor de heerlijke appeltjes,Tours & Tickets/Souvenir-Tobacco Shop J. van Beek B.V voor de flesjes water en de scherpe prijs van de touringcars!
 
Groetjes, Angelique, Claudia en Suzann
 
Steppen en fietsen
Na aanleiding van onze ontruimingsoefening hebben wij geconstateerd dat de stepjes,  vanwege de veiligheid,  niet meer in de school geplaatst mogen worden.
Bij deze het verzoek om zowel de stepjes als de fietsen in de rekken te plaatsen. Dit in het belang van de veiligheid van de kinderen.
 


Kinderboekenmarkt
Vrijdag 14 oktober van 14.30 uur tot 15.15 uur is het weer zo ver! Dan is onze jaarlijkse kinderboekenmarkt.  Dit is dé kans om als kind je oude, gelezen boeken te verkopen en/of  voor een prikkie een leuk ander leesboek op de kop te tikken! Ook voor vaders, moeders, ooms en tantes, opa’s en oma’s een mooie gelegenheid om voor uw kind, neefje of nichtje of kleindochter een leesboek aan te schaffen. Om het voor iedereen betaalbaar te houden, hebben we als prijs € 0,50 per boek vastgesteld. Groot of klein... dat maakt niet uit...
De kinderen mogen dezelfde dag boeken meenemen, het liefst na schooltijd. De kinderen die overblijven mogen de boeken al om 8.30 uur meenemen naar school.
In de Kleine Zaal is de boekenmarkt voor kinderen uit Tamboerijn, Trompet, Blokfluit.  In de Grote Zaal voor kinderen uit de Harp, Viool, Panfluit, Accordeon en Drumstel. Het is handig wanneer kinderen hun boeken uitstallen op bijvoorbeeld een zelf meegebracht kleedje.
 
Hulp gezocht
Voor het ophangen van een aantal (ongeveer 6) whiteboards naast de nieuwe touchscreens zoeken we handige ouders die dit voor ons zouden willen doen. Het gaat om gaatjes boren in de muur en ophangen. Verdere informatie bij de leerkrachten. Vast dank!
 
Startgesprekken
De startgesprekken voor dit schooljaar zijn afgerond.
Namens het team bedankt voor uw komst.
  
Bericht van de MR,
Het schooljaar is 5 weken oud en ook als MR zijn we inmiddels al weer druk bezig.
In de eerste vergadering hebben we kennisgemaakt met de directie en met de nieuwe MR-leden Gerda Ras (personeelsgeleding) en Claudia Carvalho (oudergeleding). We hebben het met elkaar gehad over de wederzijdse verwachtingen in de samenwerking en we hebben een vergaderschema voor het komende schooljaar gemaakt.
MR-vergaderingen zijn in principe altijd openbaar. Graag horen we van tevoren of mensen als toehoorder een vergadering willen bijwonen. Iedereen kan zich hiervoor aanmelden via ons mailadres mzr@obs-pierement.nl of contactformulier. Soms zullen er onderwerpen besproken worden in een besloten gedeelte, het spreekt voor zich dat hier dus geen toehoorders worden toegelaten.
 
De volgende vergaderingen staan voor dit schooljaar gepland:

11 oktober 2016
1 december 2016
16 januari 2017
13 maart 2017
18 april 2017
6 juni 2017
10 juli 2017 (onder voorbehoud)
 
Wij zullen de agenda van de komende vergadering altijd plaatsen op de website onder het tabblad MR. Staat er een interessant onderwerp voor u op? Meld u vooral aan als toehoorder!!
 
Woensdag 5 oktober gaan we weer textiel inzamelen. De deuren van het bijgebouwtje op het schoolplein staan om 8.30 en 12.00 uur open om alle zakken met textiel binnen te laten. De opbrengst van deze inzameling komt ten goede aan activiteiten voor de kinderen en wordt gestort op de rekening van het Ouderfonds.
Dat is ook de rekening waar de ouderbijdrage op gestort kan worden. Mocht het tot nu toe nog even ontschoten zijn om deze over te maken, dan kan dat alsnog hoor! Per kind is de ouderbijdrage vastgesteld op €26 voor het gehele schooljaar. Dit geld kan worden overgemaakt op rekening IBAN NL47 INGB0000 030 893 t.n.v. Ouderfonds voor OBS 't Pierement. Voor de administratie is het fijn als u bij de mededelingen zet wat de naam van uw kind is en in welke klas hij of zij zit.
 
Groet,
de MR leden


Belangrijke data (klik hier voor het kalenderblad van oktober)
  • 5 oktober: start Kinderboekenweek
  • 5 oktober: kledingactie
  • 7 oktober: weeksluiting groep 6
  • 14 oktober: kinderboekenmarkt
  • 14 oktober: weeksluiting groep 7

Prettig weekeinde

Team OBS 't Pierement