Nieuwsbrief OBS 't Pierement 2 december 2016


 
Nieuwsbrief OBS 't Pierement
2 december 2016

Beste ouders/verzorgers,
  
Sint
Lizzy Heistek zal maandag 5 december aanwezig zijn op ’t Pierement om het Sinterklaasfeest mee te vieren. Natascha Boelens is die dag aanwezig op De Delta.Kerstkoor
Dion uit de Panfluit zit in het kerstkoor. De kerstvoorbereidingen zijn ook al druk bezig namelijk. Hij wil wat aan ons kwijt!

In het kerstkoor zijn er kinderen van alle klassen en bij elkaar zijn er 19 kinderen.
Dat zijn er heel veel en daarom hoor je heel veel geluid.
We oefenen 2 keer in de week met juf Gerda.
Het leukste liedje vind ik de Nederlandse jingle bells.

  
Uw en onze privacy, even aandacht hiervoor. Foto’s en film maken in school
We hebben een “aangewezen fotograaf” die op de hoogte is van welke ll. niet mogen voorkomen op bepaalde media. De fotograaf (herkenbaar aan een badge met “schoolfotograaf”) is een verlengstuk van ons beleid op privacy gebied en maakt foto’s en filmpjes voor gebruik in deze media.Maar het volgende willen we weer eens onder uw aandacht brengen.
De school is géén openbare ruimte en het is niet toegestaan aan ouders (of anderen) daar zonder nadrukkelijke toestemming van de groepsleerkracht en in het verlengde daarvan de directie, te fotograferen of te filmen. Of dit alleen voor eigen gebruik is doet er eigenlijk niet toe. Het mag zonder toestemming van ons niet.
Op onze school hanteren we een gedragscode voor de het gebruik van (sociale) media door onze medewerkers, leerlingen en ouders. Deze bevat een standaard aantal regels. In de MR wordt deze gedragscode ook tegen het licht gehouden en, indien we dat gezamenlijk noodzakelijk vinden, op details aangepast. We hebben ons daarbij gewoon te houden aan de wet. Aan het begin van ieder schooljaar vragen we u ook dan nadrukkelijk aan te geven wat we wel en niet mogen gebruiken in de bij ons aanwezige kanalen om media te verspreiden. Indien er belangrijke redenen zijn dit tussendoor aan te passen kunt u dat middels dit online formulier aangeven.
We gaan ervan uit dat u zich (bij deze weerbarstige en voor ons ook behoorlijk ingewikkelde materie) aan deze afspraak zult houden. Over wat ons beleid wordt bij de weeksluitingen gaan we tijdens de volgende MR vergadering nog nader overleg met elkaar hebben. Heeft u zelf ideeën of tips hierover dan kunt u die middels de bekende kanalen aan de MR of aan ons kwijt.Kledingactie
Woensdag 7 december a.s. is er weer een kledingactie van de MZR. Mooi moment om de kast weer eens op te ruimen en wat oude versleten kerstoutfits in de een zak te stoppen en naar de school te brengen!


 
Vervanging
Zoals u in het landelijk nieuws heeft kunnen vernemen kampt het onderwijs met een groot tekort aan invalkrachten bij ziekte van leerkrachten. Klassen worden opgedeeld, directie of intern begeleider gaan zelf voor de klas staan en in uiterste nood worden klassen naar huis gestuurd.
Ook wij kunnen haast geen invalkrachten vinden. Vandaar deze oproep: Als u bevoegd bent en wil invallen op ’t Pierement of iemand anders weet………………….neem contact op met de directie en help ons maar vooral de kinderen uit de nood.


 
Kalender december
In de bijlage en op de website de kalender voor december.
 
Belangrijke data

Maandag 5 december: Sinterklaas, de kinderen zijn om 12 uur vrij!!!!
  • Woensdag 21 december: kerstdiner
  • Donderdag 22 december: kinderen om 12 uur vrij en vrijdag 23 december de gehele dag vrij.
  • Kerstvakantie: 23-12-’16 t/m 08-01-’16. Wij zien de kinderen graag weer op maandag 9 januari.

 

Heel fijn Sinterklaasfeest! 


Team OBS 't Pierement