Nieuwsbrief OBS 't Pierement 13 januari 2017


 
Nieuwsbrief OBS 't Pierement
13 januari 2017

Beste ouders/verzorgers,

Voor wie wij nog niet hebben gezien/gesproken de beste wensen voor 2017!
Wij zien uit naar een mooi en leerzaam jaar.
 
Collegiale consultaties
In het kader van leren van en met elkaar starten gaan de teamleden in februari/maart op collegiale consultatie bij elkaar. Iedere leerkracht heeft een teamlid uitgekozen waar zij 30 minuten in de klas gericht gaan kijken naar werken met het ADI en GIP model. Na deze 30 minuten zullen zij samen de consultatie nabespreken, wordt er feedback gegeven en tips en tops uitgewisseld.


 
Welkom op ‘t Pierement
De afgelopen week zijn de volgende leerlingen bij ons op school gestart:
Ian in de Trompet en Wessel in de Tamboerijn.
We wensen jullie een fijne schooltijd!
 

Opening inpandige peuterspeelzaal
Per 8 mei 2017 starten wij met een inpandige peuterspeelzaal (PSZ). In de bijlage (klik hier) vindt  u de volledige brief over de opening van de peuterspeelzaal.

Op ’t Pierement zijn wij al enige tijd bezig om dit te realiseren en hebben het plan voorgelegd aan het team en de MR van de school. Beide hebben instemming gegeven voor het openen van een inpandige peuterspeelzaal.
Op de maandag en donderdag zal peuterspeelzaal de Pinguïn, onderdeel van Kinderopvang Purmerend, verhuizen naar OBS ’t Pierement. Deze peutergroepen zijn op dit moment gevestigd in het pand ‘de Zuidpool’.
Wij zien de opening van een inpandige PSZ op de maandag en donderdag als een positieve ontwikkeling en zien uit naar de samenwerking.
Uiteraard kunt u contact opnemen wanneer u aanvullende vragen heeft.
 
In verband met het aanpassen van het lokaal voor de peuterspeelzaal verhuist de TMO (kleutergroep) van het lokaal de gitaar naar het lokaal van de klarinet. 
  
Studiemiddag
Afgelopen woensdagmiddag hadden wij een studiemiddag met het gehele team. Een deel van de middag zijn wij bezig geweest met werken aan een positieve groep. Leerkrachten hebben een plan gemaakt voor hun eigen groep om de komende zes weken aan te werken. Iedere leerkracht heeft naar aanleiding van een groepsanalyse gekeken aan welke norm/waarde zij als eerste aandacht wilden besteden en wat zij zouden willen veranderen en hoe. Punten waar o.a. op ingezet kan worden zijn; positieve communicatie, je veilig voelen, respect tonen voor elkaar enz.
Het tweede deel van de middag hebben wij ons laten informeren over verschillende sociaal emotionele methoden en burgerschap. Naar aanleiding van deze middag zijn er twee methoden uitgekozen waar wij ons de komende periode in gaan verdiepen. Doel is om dit schooljaar tot een keus te komen voor een geschikte methode zodat wij  volgend schooljaar kunnen starten.
“Passend onderwijs vraagt dat alle leerlingen zich veilig en welkom voelen. Dit betekent dat  scholen nadrukkelijke aandacht besteden aan sociaal-emotioneel leren. Het betreft vaardigheden waarmee we onszelf, onze vriendschappen en ons leren effectief en moreel verantwoord kunnen vormgeven. Deze vaardigheden omvatten onder andere:
  • het herkennen van emoties bij jezelf en de ander
  • het managen van heftige emoties
  • voor anderen zorgen
  • verstandige beslissingen nemen
  • gezonde relaties aangaan met anderen
  • uitdagende situaties effectief oplossen”
 
Schalen (van het kerstdiner)
Na het kerstdiner zijn er een aantal schalen blijven staan op school dus mocht u een schaal missen kom dan even langs. Alles is schoon en staat voor de keuken om opgehaald te worden. De schalen zullen de komende week blijven staan en worden daarna opgeruimd. 


 
Sanitair
In iedere wc groep hangt er sinds januari een speciale wc-rolhouder, zeeppompje en een doekjesautomaat. Naast het feit dat dit er netjes uit ziet zorgt het ook voor frisse en hygiënische handen.

Van de MZR
Maandag 16 januari a.s. is er een MR vergadering. Indien ouders als toehoorder bij één van de onderwerpen aanwezig willen zijn mogen ze zich aanmelden via mzr@obs-pierement.nl. De agenda kunt u hier vinden.


Lief en leed
Juf Nannette zal haar werkzaamheden uitbreiden. Zij zal op de dinsdag en de donderdag de groep van juf Rina ondersteunen en zich bij de kleuters gaan inzetten.
Hieronder een stukje van juf Nannette.

Weer even een update van mij naar jullie toe.Inmiddels alweer januari!
Velen van jullie hebben mij al op school zien rond lopen en de reacties hierop zijn zo ontzettend hartverwarmend! Ook ben ik aanwezig geweest bij het kerstdiner,
waar ik erg van heb genoten. De vermoeidheid speelt af en toe nog wel parten( dit had ik niet zo ingeschat) maar ik leer zo veel van dit proces.
Ik heb mijn tijden van re-integratie uitgebreid naar 2 x 3 uur waarin ik voor de school breed inzetbaar ben. Ik vind het heerlijk om weer aanwezig te zijn en meer  van de kinderen en mijn collega's te zien. Weer terug te zijn in de klas en steeds meer vertrouwen te krijgen in mijzelf dat is tot op heden een mooie beloning!
Ik hoop op deze voet door te gaan en mijn inzetbaarheid steeds meer te vergroten, maar zoals het spreekwoord al zegt: "Rustig aan, dan breekt het lijntje niet"!
In ieder geval, bedank ik jullie allemaal voor alle enthousiaste begroetingen en lieve woorden.


groetjes Juf Nannette ( van de Trompet)
 


 
 Belangrijke data
  • Maandag 16 januari: MR vergadering
  • Vanaf 23 januari: toets week
  • Vrijdag 27 januari: creatief circuit ronde 2
  
We wensen u allemaal een fijn weekend!
 
Namens de directie en team van OBS ’t Pierement