Nieuwsbrief OBS 't Pierement 20 januari 2017


 
Nieuwsbrief OBS 't Pierement 20 januari 2017

Beste ouders/verzorgers, 
Welkom op ‘t Pierement
De afgelopen week zijn de volgende leerlingen bij ons op school gestart:
Emi en Ian bij de Trompet
We wensen jullie een fijne schooltijd!
 
Opening inpandige peuterspeelzaal SKOP.
Per 8 mei 2017 starten wij met een inpandige peuterspeelzaal (PSZ). Wat een enthousiaste en positieve reacties hebben wij hierover ontvangen! Afgelopen woensdag zijn de pedagogisch medewerkers van SKOP. De onderbouwleerkrachten van ’t Pierement en de directie om tafel gaan zitten om de zaken goed voor te bereiden. Behalve organisatorische zaken, zijn ook al inhoudelijke zaken ter sprake gekomen. We houden u op de hoogte!Voorlezen in de onderbouw.
Binnenkort zijn de nationale voorleesdagen. Ook op ’t Pierement besteden we hier aandacht aan. Naast het gebruikelijke voorlezen in de klas, komt er op  vrijdag 3 februari een medewerkster van de bibliotheek om een mooi verhaal voor te lezen en de kinderen te informeren over de bieb. Wist u bijvoorbeeld dat kinderen gratis lid kunnen worden en boetevrij kunnen lenen?  Mocht u zich willen inschrijven tijdens de Voorleesdagen, dan ontvangt uw kind een kleine attentie.
Omdat voorlezen zo belangrijk, maar vooral ook leuk is, hebben wij ervoor gekozen om mee te doen met “De Borre logeerkoffer”. Om de beurt krijgt elk kind een weekend de logeerkoffer met Borre en drie voorleesboekjes mee naar huis. Graag het koffertje na het weekend weer retour.
Wij wensen u en uw kind veel voorleesplezier.


 
Toetsweek
Vanaf 23 januari start de afname van de toetsen.
  
Voorlezen bij SKOP voor de Nationale Voorleesdagen
Op dinsdag 31 januari gaat juf Natascha Boelens samen met Daphne uit het Drumstel en Dani uit Accordeon voorlezen bij de peuters van SKOP. Aan de leerlingen van groep 7 en 8 is gevraagd wie het leuk zouden vinden om voor te lezen aan peuters en zo zijn Dani en Daphne naar voren gekomen. Wij zullen ieder voorlezen aan een groepje van vijf peuters. Daphne en Dani hebben een boek uitgekozen zodat zij alvast kunnen oefenen.
  
Nieuws vanuit de MR
Beste ouders,
 
Afgelopen maandag heeft de MR weer vergaderd met de directie.
We hebben het Digitaal Veiligheidsplan besproken. De MR heeft een aantal kritische vragen en opmerkingen geplaatst. Na de antwoorden hierop gekregen te hebben, hebben we ingestemd met dit plan.
 
De MR heeft aan de directie gevraagd of er meer transparantie gegeven kan worden over de besteding van de ouderbijdrage mbt de werkwerken en schoolreisjes. Wij willen graag dat er een heldere begroting komt van wat er nodig is en wat er dan ook daadwerkelijk per kind besteed wordt. De directie heeft toegezegd dit op te zullen pakken en in een volgende vergadering wordt dit punt weer besproken.
 
De MR is aan het onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om op onze school een Ouderraad in te stellen. Binnenkort gaan wij hierover in gesprek met de directie.
 
De volgende vergadering is op 13 maart. Als jullie zelf een onderwerp op de agenda willen zetten dan horen wij dit graag. (Een deel van) de vergadering bijwonen als toehoorder is ook altijd mogelijk, graag lezen we dan de aanmelding hiervoor via de mail of het contactformulier op de website!
 
Met vriendelijke groet,
 
Petra, Rina, Gerda, Angelique, Claudia en Suzanne
De MR-leden

 


Lief en leed
Juf Annemiek Jongens neemt vrijdag 20 januari officieel afscheid van onze school. Zij doet dit op haar verzoek op informele wijze. Wij wensen haar een fijne toekomst.Belangrijke data
  • Vanaf 23 januari: toets week
  • Vrijdag 27 januari: creatief circuit ronde 2
  
We wensen u allemaal een fijn weekend
 
Namens de directie en team van OBS ’t Pierement