Nieuwsbrief OBS 't Pierement 27 januari 2017


 
Nieuwsbrief OBS 't Pierement 27 januari 2017

Beste ouders/verzorgers,Welkom op ‘t Pierement
De afgelopen week is de volgende leerling bij ons op school gestart: Maartje in de Trompet.
Heel veel plezier bij ons op ’t Pierement!
 
Toetsweek
Deze week was de eerste week van de toetsweek. Volgende week zal de afronding plaatsvinden.


Luisalarm
Helaas hebben we moeten constateren dat er meerdere kinderen momenteel hoofdluis en/of neten hebben. Onze hoofdluis controle ouders hebben alle leerlingen na de kerstvakantie gecontroleerd, maar helaas zijn er ineens spontane besmettingen. Heel vervelend natuurlijk, maar helaas... het is soms gewoon pech hebben en "de klos zijn"
Onze opdracht aan u voor dit weekend is uw kinderen (en uzelf) goed te controleren en zonodig te behandelen. U kunt hiervoor onderstaande werkwijze (ook als bijlage hier STAPPENPPLAN te downloaden) volgen.
Volgende week gaan de luizenouders weer extra controleren.

 ga naar algemene info

Schoolgids
De nieuwe schoolgids is te vinden op de website. Ga naar http://www.obs-pierement.nl/pagina/373415/Schoolgids 
 
Collegiale consultaties
De eerste collega’s zijn al bij elkaar op consultatie geweest; een kijkje bij elkaar in de klas. Dit doen wij in het kader van leren van en met elkaar. Ook de komende weken gaan de teamleden bij elkaar op collegiale consultatie.
Iedere leerkracht heeft een teamlid uitgekozen waar zij 30 minuten in de klas gericht gaan kijken naar werken met het ADI en GIP model. Na deze 30 minuten zullen zij samen de consultatie nabespreken, wordt er feedback gegeven en tips en tops uitgewisseld.

 
 
Belangrijke data
  • Week van 30 januari: Cito toetsen
  • Vrijdag 3 februari: creatief circuit ronde 3
 
We wensen u allemaal een fijn weekend
 
Namens de directie en team van OBS ’t Pierement