Nieuwsbrief OBS 't Pierement 10 februari 2017


 
Nieuwsbrief OBS 't Pierement 10 februari 2017

Beste ouders/verzorgers,


Welkom op Ďt Pierement
De afgelopen week is de volgende leerling bij ons op school gestart:
Daphne in groep 1-2 de Tamboerijn
Heel veel plezier bij ons op ít Pierement.
  
Rapportgesprekken
Vanaf maandag hangen de intekenlijsten voor de rapportgesprekken op de deuren van de klas.Samenwerking tussen obs ít Pierement en obs De Delta

Middels de brief, die u vindt in de bijlage, willen we u informeren over de samenwerking tussen obs De Delta en obs ít Pierement. We hopen u middels de brief (KLIK HIER VOOR DE BRIEF) voor alsnog voldoende te hebben geÔnformeerd. Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met de directie.

 
 Lief en leed
Juf Maartje is gelukkig weer beter, maar nu zijn juf Gerda en juf Martina door de griep geveld. De ouders/verzorgers van de kinderen uit de panfluit zijn middels een mail op de hoogte gesteld over de vervanging. Helaas blijft het een knelpunt om invallers te vinden. 
 
 

Tussen de Middag Opvang
Namens de TMO het verzoek om uw kind geen snoep mee te geven. Fruit of andere gezonde hapjes zijn natuurlijk welkom!

Gevonden voorwerpen (reminder)
Dinsdag 14 t/m donderdag 16 februari worden alle gevonden voorwerpen uitgestald in de Grote Zaal, daarna wordt alles weer weggehaald. De kleding die niet wordt opgehaald, wordt bewaard voor de volgende kledingactie. Loopt u dus even langs om te kijken of er iets van uw kind bijzit.
 
Schoolfotograaf (reminder)
Op donderdag 16 maart 2017 komt de schoolfotograaf. Zoals altijd worden als eerste de broertjes/zusjes samen gefotografeerd.
Wij verzoeken u om op die datum geen afspraken voor uw kind te maken bij huisarts, ziekenhuis, tandarts e.d., zodat iedereen op de (groeps)foto komt.
Afhankelijk van het weer wordt ook de afscheidsfoto van groep 8 gemaakt.Belangrijke data
  • Maandag 13 februari: de intekenlijsten voor de rapportgesprekken hangen op de klasdeuren
  • Donderdag 16 februari: de rapporten worden meegegeven
  • Vrijdag 17 februari: studiedag, de leerlingen zijn vrij
  • 20 t/m 24 februari: voorjaarsvakantie
  • Vanaf maandag 27 februari: rapportgesprekken
 
Goed weekend!
 
Team en directie 't Pierement