Betreft betaling kosten uitstapje en werkweek groep 1 t/m 6

Geachte ouders/verzorgers,

Ook dit jaar gaan we met alle kinderen van de school op werkweek. Zoals het in onze traditie past gaan de kleuters één dag op pad en alle andere groepen drie dagen.

Nadat we de kosten hebben geïnventariseerd zijn we tot de conclusie gekomen dat de ouderbijdrage dit schooljaar voor de groepen 1 t/m 6 niet verhoogd hoeft te worden.

Voor de groepen 7 en 8 zal helaas een verhoging plaats vinden van €4,00. Deze ouders zijn hier in een aparte brief over ingelicht.

Bedragen werkweek schooljaar 2016-2017
 Groep 1/2: € 18,50
 Groep 3 t/m 6: € 62,50
 Groep 7/8: € 85,00


Het bedrag voor de werkweek kunt u overmaken op:
Ouderfonds inzake werkweken
NL02 INGB 0004 2173 50

Vriendelijke groeten,
Natascha Boelens
Lizzy Heistek
Directie obs ’t Pierement