Nieuwsbrief OBS 't Pierement 24 maart 2017


 
Nieuwsbrief OBS 't Pierement 14 maart 2017

Beste ouders/verzorgers,

Speeltoestel schoolplein
Het nieuwe speeltoestel is klaar en zodra de hekken zijn verwijderd mogen de kinderen er op spelen. Op sommige plekken is geen ‘speciale’ ondergrond maar gewone tegels. Dit blijkt niet nodig te zijn daar de valhoogte op deze plaatsen niet meer dan 60 cm is.

Vacature oudergeleding MR
De MR is op zoek naar een enthousiaste ouder die lid wil worden van de MR.
De voorkeur van de MR gaat uit naar een ouder die zich voor een langere periode kan en wil verbinden aan de MR. Het nieuwe lid heeft dan de tijd om zich de MR onderwerpen eigen te maken en actief als lid deel te nemen in de MR. De zittingstermijn van de MR leden is nu bepaald op drie jaar waarbij een lid eenmalig onmiddellijk na afloop van de eerste zittingstermijn opnieuw verkiesbaar is.
Per 1 augustus 2017 ontstaat er een vacature in de oudergeleding van de MR omdat de eerste zittingstermijn van Angelique Knook, lid van de huidige oudergeleding, dan afloopt. ​
 
Profiel
Alle meerderjarige ouders/voogden/verzorgers die een kind of kinderen per 1 april 2017 op ’t Pierement hebben kunnen zich kandidaat stellen voor de MR. Ouders/voogden/verzorgers die deel uitmaken van het bevoegd gezag zijn echter niet verkiesbaar.
Denkt en praat u graag mee, bent u de betrokken ouder met een warm hart voor de school, bent u positief kritisch en heeft u de competenties om deze functie op u te nemen, geef u dan nu op als ouderlid van de MR.
 
Procedure
Geef uw naam ​vóór 07 april​ a.s. door via de   on-line form (aanbevolen wijze) U kunt ook een strookje invullen als u dat prefereert. Het strookje mag dan in de MR brievenbus (linker ingang school). Klik hier voor het strookje.
 
Let op:​ u heeft twee weken de tijd om te reageren. Geef u dan ook direct op en vul het formulier of strookje in.
De MR heeft de reactietijd bewust kort gehouden omdat de MR de vacature graag zsm wil vervullen zodat we de nieuwe periode direct met een voltallige MR van start kunnen gaan.
 
Taken MR
De medezeggenschapsraad is een belangrijke schakel in de contacten tussen ouders, team, directie, en bestuur. Door de MR hebben ouders en teamleden direct invloed op belangrijke zaken van onderwijsinhoudelijke aard en op financiële, organisatorische en personele kwesties. De MR bewaakt ook de communicatie tussen de ouders en de school over essentiële zaken. Jaarlijks terugkerende onderwerpen in de MR zijn bijvoorbeeld het schoolplan, het ARBO-beleid, de schoolgids, het jaarplan, de formatie voor het volgend jaar, financiën, enzovoort.
In de MR kunt u actief meepraten en meebeslissen over de wijze waarop de school functioneert en ook invloed hierop uitoefenen. Nodig hiervoor is vooral zin om mee te
helpen. Het is een “al doende leert men” activiteit en eist verder een tijdinvestering (zo’n 6 x per jaar komt de MR ‘s avonds bij elkaar) en leeswerk.
Op onze school bestaat de medezeggenschapsraad uit drie ouders en drie leerkrachten.
 
Meer informatie over de MR
Meer informatie over de MR vindt u op de website van ’t Pierement onder het tabblad MR. Uiteraard kunt u ook één van de MR-leden (Leerkrachten: Rina Boom, Petra Schröder en Gerda Ras. Ouders: Suzanne Mulder, Angelique Knook en Claudia Carvalho) aanspreken als u vragen heeft.


Informatie minischoolvoetbal toernooi  ( 14 april)
Voor alle ‘mini’voetballers en ouders!
De informatie in welk team je zoon/dochter zit  hangt op het bord van de sportcommissie. Tevens is deze informatie terug te vinden op de website van school bij “sportcommissie”.
Alle teams hebben een geweldige coach en zij zijn op de hoogte van het programma. Dit programma zal ook spoedig op de Facebook pagina van FC Purmerend (Mini Schoolvoetbal) worden gepubliceerd en op hun website www.fc-purmerend.nl
Zij zullen hierop veel foto's en eventuele mededelingen plaatsen. Dus liken is leuk!
Mochten er nog vragen zijn dan kun je terecht bij je coach of iemand van de sportcommissie.
 
De meisjes die zich hebben opgegeven voor de training op 30 maart en 6 april worden verwacht bij FC Purmerend om 17.45. De training begint om 18 uur. Op welk veld je moet zijn kun je  terugvinden op de website bij de sportcommissie of op het bord van de sportcommissie. Dames veel plezier met de trainingen!!

Voor het Hans de Vriestoernooi hebben we ook de laatste coach gevonden! De meiden van de Drumstel/Accordeon combinatie gaan presteren onder de bezielende leiding van Linda Halenbeek (de moeder van Lindsay).
Voor alle vragen over de voetbaltoernooien de sportcommissie (Eveline van der Boom 06-44889890 en Anja Ligthart 06-11024963) of de coaches benaderen.Sportieve groet,
De sportcommissie (sport@obs-pierement.nl)De grote rekendag                                   
22 maart was de rekendag. Op onze school gingen we de hele dag rekenen. We begonnen de dag in de grote zaal met juf Rina een Juf Natasja. Daarna gingen de groepen in de klas aan het werk. Ze hebben de volgende dingen gedaan. Groep1/2: verspringen van de bank, hinkelen, jeux de boule, UNO, dobbelspelletjes, en in de gymzaal deden ze hoeveel dieren (kinderen) passen er in het hok. Ook gingen ze met auto’s aan de slag. Groep 3: ging aan de slag met dominostenen, vinger twister en ze moesten met getallen 20 maken, ze gingen alle getallen uit hun leven benoemen. Groep 4/5/6: ze hebben alles van hun top tot teen gemeten, ze hebben plattegronden gemaakt van hun eigen vakantiehuisje en ingericht. Groep 4 werd gecombineerd in groep 5 en 6. Groep 7/8: ze hebben plattegronden gemaakt maar dan van een bungalowpark, en alles er omheen zoals, een zwembad, eettentje, en van alles en nog wat. En toen alles klaar was gingen we weer naar de grote zaal om af te sluiten 2 kinderen van elke groep mochten op het podium vertellen wat ze hadden gedaan en toen was de grote rekendag afgelopen.
Gemaakt door: Dani, Dylan en Joey uit de Viool.


https://youtu.be/lDQQxhg8f2A (filmpje vingertwister)

  

Fijn weekend!

Team OBS 't Pierement