Nieuwsbrief OBS 't Pierement 30 juni 2017


 
Nieuwsbrief OBS 't Pierement 30 juni 2017


Beste ouders/verzorgers,

 

Algemene Onderwijsbond op bezoek n.a.v. de prikactie
Afgelopen dinsdag was er een medewerker van de Algemene Onderwijsbond (AOB) op bezoek op ’t Pierement om een beeld te krijgen van de ‘prikactie.’ Zowel ons bestuur, OPSPOOR, als het team van ’t Pierement stonden achter deze actie. De twee hoofddoelen van de actie waren
  1. Een eerlijk salaris
  2. Minder werkdruk
Op dinsdag 27 juni waren honderden basisscholen het eerste uur gesloten en zo ook obs ’t Pierement. Doel was om landelijke aandacht op deze actie te vestigen. Ouders waren middels een brief op de hoogte gesteld en de school heeft namens een aantal ouders positieve reacties ontvangen.
Op het schoolplein waren een aantal leerlingen aan het voetballen en verder was het erg stil tot 9.20 uur. Het team heeft eerst gezamenlijk koffie/thee gedronken en mocht daarna zelf het eerste uur invullen. Namens ’t Pierement zijn de directie, juf Rina en juf Petra in gesprek gegaan met Bert Pinkster van de AOB.
Namens het team willen wij iedereen danken voor hun begrip en positieve reacties en voor wie dat heeft gedaan het ondertekenen van de petitie. De petitie van het PO-front is in totaal 351.860 keer getekend door leerkrachten, ouders en andere sympathisanten. Uit de reacties op de site van de AOB komt naar voren dat het signaal duidelijk is overgekomen. Wij hopen dat deze actie zal bijdragen aan een eerlijk salaris voor de leerkrachten, minder werkdruk. Wij gaan ervoor dat het onderwijs weer aantrekkelijk wordt om in te gaan werken want het is en blijft een m ooi beroep. Onze kinderen hebben goede en gedreven leerkrachten nodig, onze kinderen zijn tenslotte de toekomst.
Kijk voor meer informatie op www.aob.nl

 
Rapporten
Vrijdag 14 juli worden de rapporten aan de leerlingen van groep 2 t/m 7 meegegeven. Gesprekken worden gevoerd op verzoek van leerkracht of ouders. Mocht u behoefte hebben aan een gesprek dan kunt u dat bij de leerkracht van uw zoon/dochter aangeven.
De kinderen uit groep 8 krijgen het rapport mee op de afscheidsavond. 
In september zijn er startgesprekken/kennismakingsgesprekken met de leerkracht(en).
 
Jaarverslag OPSPOOR
Het jaarverslag 2016 van ons bestuur, OPSPOOR, is online beschikbaar voor alle geďnteresseerden. Middels een flyer (bouwplaat vliegtuig) die de kinderen hebben ontvangen bent u misschien al op de hoogte gesteld.
www.opspoor.nl/Publieksverslag-Bestuursverslagen

 
Lief en leed
Juf Esther is helaas nog afwezig en er is nog geen verbetering merkbaar aan haar been. Zij blijft erg veel last en pijn houden ondanks de behandeling. Deze week heeft zij weer een afspraak bij de arts en wij hopen dat die haar verder kan helpen.

 
Kalenderblad juli
In de bijlage als pdf.
 

Wij wensen u een fijn weekend!
Team van ´t Pierement