Nieuwsbrief OBS 't Pierement 6 oktober 2017


 
Nieuwsbrief OBS 't Pierement 6 oktober 2017

 
 
Beste ouders,


Staking en Dag van de Leraar
Afgelopen donderdag waren wij wegens de staking gesloten. Deze dag was ook De dag van de leraar. Alle leerkrachten hebben namens OPSPOOR een presentje gekregen met daarop het nieuwe logo van OPSPOOR.

Bezoek
Vrijdagochtend hadden wij een schoolbezoek van Chris van Meurs, CvB OPSPOOR en twee medewerkers. Volgende week hoort u hier meer van!

Ouderportaal
Vrijdag 13 oktober ontvangt iedere ouder een brief over het ouderportaal met daarin een token (nummer) om het ouderportaal te activeren. Mocht u na het lezen van de brief toch nog vragen hebben dan kunt u bij juf Natasja (woe./do./vr. in de Blokfluit) of de directie terecht.
 
BHV (Bedrijfshulpverlening)
Afgelopen woensdag is een van onze leerlingen (Thomas uit groep 8) tijdens het voetballen voor schooltijd ongelukkig ten val gekomen. Hij had ontzettend veel pijn in zijn schouder. Aangezien de leerling aangaf dat hij te veel pijn had om rechtop te komen zitten is de ambulance ingeschakeld. Op school zijn meerdere BHV’ers aanwezig; teamleden en directie die jaarlijks deelnemen aan de BHV cursus en dus gediplomeerde bedrijfshulpverlener zijn. Een van de BHV’ers heeft de moeder van de leerling gebeld en de andere BHV’er de ambulance.
Na controle in het ziekenhuis bleek dat de leerling een haarscheurtje in zijn schouderblad had en dat dit vanzelf zal herstellen. Hij heeft pijnstilling gekregen en mocht aan het eind van de ochtend weer naar huis.
De leerlingen zijn door de directie of de eigen groepsleerkracht na het vertrek van de ambulance op de hoogte gebracht van de situatie.
Gelukkig was Thomas vrijdag gewoon weer op school. 
 
Succesvolle afronding communicatietraining voor TMO-medewerkers
Vorig schooljaar zijn de TMO-medewerkers weer gestart met een training speciaal bedoeld voor overblijfkrachten (TMO-medewerkers). Woensdag 27 oktober was de laatste bijeenkomst en alle deelnemers hebben de training succesvol afgesloten met het behalen van een certificaat.
Van harte gefeliciteerd allemaal!
 
 
Lief en Leed
Een berichtje van juf Gerda:

“Beste ouders, lieve kinderen,
 
Heel hartelijk dank voor de kaartjes en berichten.
Na ruim 10 weken eindelijk goed nieuws. Ik kan eindelijk naar mijn eigen huis toe gaan. 
De rolstoel staat aan de kant en met een gipsspalk en een rollator kan ik steeds wat verder lopen.
Die gipsspalk moet er tijdens het lopen om blijven, maar mag er verder steeds vaker af.
Ik had gehoopt na de herfstvakantie weer voorzichtig te kunnen beginnen, maar dat gaat helaas niet lukken. 
Op 30 oktober worden er nieuwe foto's gemaakt en dan weet ik meer.
Als jullie dit lezen is de Kinderboekenweek begonnen. Jammer dat ik die mis. Ik wens jullie heel veel griezel-plezier.”
 

 
Bericht van de MR

Beste ouders,
 
Maandag 2 oktober heeft de MR de eerste vergadering van het nieuwe schooljaar gehad. We hebben het onder andere over de begroting van het Ouderfonds gehad. Na een aantal vragen en wijzigingen hebben wij ingestemd met de begroting voor 2017-2018. Natuurlijk is een begroting gebaseerd op wat er verwacht wordt aan inkomsten en uitgaven. Qua uitgaven weten we wel wat er ongeveer besteed zal worden, maar de inkomsten zijn afhankelijk van de ouderbijdrage. Graag willen wij jullie nu alvast vragen om hiermee rekening te houden. De ouderbijdrage is ook voor dit jaar weer vastgesteld op slechts EUR 26,- per kind, een stuk lager dan veel scholen in Purmerend! We hopen dat iedereen de ouderbijdrage zal overmaken zodat de kinderen ook dit schooljaar weer kunnen genieten van de leuke activiteiten die de Ouderraad voor hen in petto heeft!
 
Met de directie hebben we ook het Jaarverslag van school gelezen. Wat een overzichtelijk en fijn leesbaar verslag! De MR heeft ingestemd met het Jaarverslag en we kunnen iedereen aanraden om dit verslag eens door te nemen. U kunt het jaarverslag vinden op de website van ’t Pierement bij ‘Onze school’.  Misschien in de herfstvakantie met een kopje thee?
 
De MR vergadert in het komende schooljaar op de volgende data. Als je als ouder een keer wilt aanschuiven als toehoorder ben je altijd welkom. Meld je aan via ons contactformulier op de website, of spreek één van de MR-leden aan.
maandag 13/11
maandag 15/1
dinsdag 20/2
maandag 26/3
dinsdag 24/4
maandag 28/5
maandag 2/7
 
Fijn weekend allemaal!
Groetjes van Karin, Rina, Claudia, Gerda, Petra en Suzanne

 

Oproep luizencontrole
Komende week worden de klassen gecontroleerd op hoofdluis. Hiervoor zijn wij dringend op zoek naar luizenpluizers. Als u kunt helpen kunt u zich aanmelden bij de leerkracht van uw kind. Uw hulp is zeer gewenst zodat wij de school luisvrij kunnen houden!

Wij wensen u een fijn weekend!

Vriendelijke groeten,
Natascha Boelens
Lizzy Heistek